www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kevätlinnut saapuvat

Mennyt talvi alkoi lauhana, mutta vuodenvaihteen jälkeen alkoi tosi talvi, kolmas peräkkäin. Kovat pakkaset ja paksu hanki lannistivat talvehtimista ajatelleet linnut. Talven aikana havaittiin melko vähän erikoisuuksia. Mainitsemisen arvoinen on Jämsässä talven yli viipynyt tunturikiuru.

Lintukevään merkit alkavat joka vuosipöllöjen soidinhuutelulla. Tänä vuonna Keski-Suomen alueella kuultiin pöllöjen huhuilua huomattavasti vähemmän kuin taannoisina huippuvuosina 2008-2009. Pöllöjen pesintäinto riippuu ravinnon saannista, ja myyräkannat ovat olleet monilla seuduilla vähäiset. Putkilahden alueella ilmoitettiin havaituksi lehto-, helmi-, viiru- ja sarvipöllö.

Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen havainnoista näkyy, että lintujen kevätmuuton käynnistivät helmikuun puolella mustavaris, laulujoutsen ja merikotka. Maaliskuun puolivälissä saapuivat muutamaa päivää tavanomaista aikaisemmin mm. ensimmäiset kiurut, peipot ja kottaraiset. Västäräkin saapumispäivä 14.3. oli toiseksi varhaisin saapumistilastojen historiassa. Maaliskuun loppuun mennessä oli Keski-Suomeen saapunut 39 muuttolintulajia.

Rantasipi saapuu jäiden lähtiessä.

Kuva: Hannu Allonen

Huhtikuussa lintujen saapumisvauhti kiihtyi odotetusti. Kolmantena viikonloppuna oli saapuneiksi kirjattu 81 lajia, joukossa kovasti kesää symboloiva haarapääsky Laukaassa 14.4. Putkilahdessa havaittuja kesälintuja olivat kottarainen 3.4., pulmunen 4.4., sepelkyyhky 5.4., peippo, töyhtöhyyppä ja kurki 11.4. sekä västäräkki 14.4.

Toukokuun puoliväliin mennessä saapuvat seurantatilastojen mukaan tutuista laululinnuista mm. pajulintu, leppälintu, kirjosieppo ja käki. Nämä ja joukko muita lienee sirkuttelemassa Putkilahden metsissä tämän lehden ilmestymisen aikaan.

HANNU ALLONEN
HANNU.ALLONEN@FIMNET.FI

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2012]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke