www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

KYLÄ ELÄÄ ELÄMÄÄNSÄ - KYLÄLEHTI SIINÄ MUKANA

Maaliskuussa tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Putkilahden Kylälehti ilmestyi ensimmäisen kerran. Kylän elämä on tuosta ajasta muuttunut huomattavasti. Väkimäärä on vähentynyt ja ikääntynyt. Putkilahtisten hyvät palvelut, kuten koulu, pankki ja terveystalo ovat vuosien varrella lopettaneet toimintansa. Kaupan toimintakin on ollut välillä katkonaista. Tällä hetkellä putkilahtisia palvelee yksi kauppaliike, postin jakeluauto kulkee päivittäin ja kirjastoauto käy kerran viikossa.

Kylälehti on vuosien mittaan elänyt kylän elämää sivuillaan. Lehti on toiminut kylän omana tiedonvälittäjänä ja kaikki kylämme ajankohtaiset tapahtumat on huomioitu lehdessämme. Menneisyyteemme, niin oman kylämme kuin myöskin koko kotimaatamme koskevaan historiaan on palattu monissa lehtemme kirjoituksissa ja kuvissa. Myös kyläläisten murheet ja surut niin kuin ilotkin on koettu lehden välityksellä yhdessä kylän asukkaiden kanssa. Putkilahden kylä on kautta aikojen ollut paikka, jossa välitetään toisista ihmisistä. Hieno piirre täällä on takuuvarma naapuriapu. On hyvä elää kylässä, jossa otetaan toiset ihmiset huomioon ja riennetään avuksi tarvittaessa. Tällaisen asenteen omaavien ihmisten keskellä kylälehtikin voi onnistua löytämään toiminnalleen edellytykset.

Kylälehti on tavallaan toiminut yhteyksien sitojana ja ovien avaajana kaikkien kylällä asuvien ja muualta tulleiden välillä. Vuosien kuluessa vapaa-ajan asukkaiden määrä Putkilahdessa on lisääntynyt. On hienoa, että täällä vapaa-aikojaan viettävät ihmiset kokevat kuuluvansa kylään ja ottavat osaa kylän tapahtumiin. Kylälehti on saanut heistä uusia tilaajia ja iloksemme myös monet heistä kirjoittavat lehteemme. Näin maailmamme avartuu ja yhteishenki kasvaa.

Kylän ihmisten keskinäinen vuorovaikutus voi olla harvoin tapahtuvaa, sillä haja-asutusalueella matkat naapuriin voivat olla varsin pitkiä. Erittäin merkittävää näissä olosuhteissa eläville ihmisille on silloin seuratoiminta. Putkilahdessa on aikoinaan ollut monenlaisia seuroja ja kerhoja, joihin kokoonnuttiin erilaisten aiheiden ympärille. Näiden rientojen aika on suurimmalta osin vaihtunut television katseluun ja tietokoneiden kanssa näpräilyyn. Nykyisin Putkilahdessa toimii kolme seuraa: Kyläseura, Nuorisoseura ja Urheiluseura Ketterä. Näiden seurojen toiminta on kylälle tärkeää ja ne tarjoavat osallistumismahdollisuuksia kaikenikäisille asukkaillemme.

Kylälehti on koko toimintansa ajan pyrkinyt vahvistamaan kylän yhteishenkeä myönteisessä mielessä. Toivomme, että sama henki säilyy edelleenkin ja voimme “vetää korttamme suuntaan samaan” tulevaisuudessakin.

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 2/helmikuu 2013 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke