www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Korpilahden asiointiliikenne vie kyliltä kaupalle ja takaisin

Kauppa-, pankki-, lääkäri- ja muiden päivittäisasioiden hoito sujuu Korpilahden kyliltä keskustaan asiointiliikenteen avulla. Asiointiliikenne on Jyväskylän kaupungin järjestämää, säännöllistä, takseilla ajettavaa palveluliikennettä. Asiakas maksaa matkasta linja-autotaksan mukaisen maksun. Sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille asiointiliikennekyyti on ilmainen.

Asiointiliikenteen reittejä on kaikkiaan kahdeksan, ja jokaista asiointireittiä ajetaan kerran viikossa. Perillä asiointiin jäävä aika on reitistä riippuen kahdesta kolmeen tuntia. Reiteiltä voidaan pyynnöstä tehdä pieniä poikkeamia, jos niistä on sovittu etukäteen kuljettajan kanssa. Asiointiliikenteen reitit suuntautuvat Korpilahden kirkonkylälle kahta lukuun ottamatta, niistä toinen ajetaan Tikkalan kaupalle ja toinen Leivonmäelle. Varsinaisten asiointiliikennereittien lisäksi Tammijärveltä ajetaan arkiaamuisin maanantaista perjantaihin Korpilahdelle linja-autolle suuntaavaa liityntäliikennettä.

Korpilahden asiointiliikenteen aikatauluihin voi tutustua osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kadut/korpilahdenasiointiliikenne. Paperille painettuja aikatauluja saa Korpilahden yhteispalvelupisteestä (Virastokuja 2).

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 2/helmikuu 2013]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke