www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

KYLÄLEHTEÄ ON TEHTY PUTKILAHDEN PUOLESTA

20 vuotta on pitkä aika painetulle lehdelle, varsinkin kun sitä on tehty kaiken aikaa harrastaja- ja talkoovoimin. Helppoa se ei suinkaan ole ollut, kun lehti on ilmestynyt kerran kuukaudessa.

Kylähden kansikuva 10 vuoden takaa eli vuonna 2003, jolloin järjestettiin kunnon juhlat kylälehden kunniaksi.

Silloin ei meillä ollut varaa yhtä hyvään painolaatuun kuin nyt vuonna 2013.

Kylälehden perusti vuonna 1993 Veikko Perttula, joka toimi alkuvuosina sen kustantajana ja päätoimittajana. Kaksi vuotta myöhemmin hän avasi myös Putkilahden nettisivut, jotka ovat jatkossa kulkeneet hieman eri latuja painetun lehden kanssa, vaikka sisältävätkin saman aineiston.

Vuosien varrella nykyiselle www.putkilahti.net -sivustolle on kertynyt koko maan mittakaavassa merkittävä arkisto kylälehdessä julkaistua ja muuta Putkilahtea koskevaa aineistoa.

Veikko Perttula määritteli heti alussa lehden tehtävät, jotka kestävät edelleen. Jatkossa lehti siirtyi kyläseuralle vuonna 1998, jolloin lehden päätoimittajaksi tuli Anne-Marie Perttula, joka myöhemmin otti hoitaakseen myös Putkilahden kyläseuran puheenjohtajan tehtävät. Hänen aikanaan kylässä tapahtui paljon, mikä näkyi myös lehdessä.

Putkilahti sai vuonna 1995 valtakunnallista mainetta, kun se nimettiin vuoden kyläksi, kyläseura sai samana vuonna Keski-Suomen ympäristöpalkinnon ja jatkossa taisteltiin koulun puolesta. Putkilahti oli aktiivinen myös historiahankkeessa, jonka tuloksena syntyi Korpilahden ensimmäinen kyläkirja.

Jatkossa kyläseura hankki koulun kylän yhteiseen käyttöön ja jatkoi menestyksellä 1990-luvulla aloitettua kesäjazz-tapahtumaa, jonka esiintyjät ovat olleet korkeaa kansallista tasoa.

Vuodesta 2005 lähtien päätoimittajana on toiminut Aune Turunen. Hänen ansiokseen on luettava erityisesti kylän omanarvontunnon ja yhteisöllisyyden vaaliminen. Hän on antanut myös persoonallisen äänen ja tyylin lehdelle. On hienoa, että hän on saanut mukaan paikallisten lisäksi hyviä ulkopuolisia kirjoittajia, kuten Teivas Oksala ja Tapani Itäranta.

Merkittävän käytännön panoksen kylälehden tekemiseen ovat vuosien varralla antaneet päätoimittajien lisäksi Valto Koskinen, Esko ja Risto Perttula sekä Marja Riikonen taloushallintoon liittyvissä tehtävissä.

Kyläseuran ja lehden maine ja arvostus tuntuu olleen parempi kylän ulkopuolella kuin Putkilahdessa, jossa on ollut erityisesti ympäristöön liittyvistä hankkeista erimielisyyksiä. Vuosien varrella on tehty myös runsaasti esityksiä siitä, mitä kaikkea kyläseura voisi tehdä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että seuratoiminta on kyläläisten yhteistä toimintaa, joka vaatii riittävästi tekijöitä.

Kyläseuran lisäksi arvostelun kohteena on ollut luonnollisesti myös lehti, mikä on tietysti ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Pitää kuitenkin muistaa, että harrastajavoimin tehdyssä lehdessä työn jälki voi ja saakin olla joskus rosoista, vaikka tavoitteet on asetettava korkealle.

Kyläseura ja sen lehti on kriisissä, kun me vanhemmat tekijät jäämme syrjään. Kysymys on jo siitä, löytyykö nuorista jatkajia. On myös mietittävä sitä, mitä lehdeltä halutaan. Sen on tietysti oltava lukijalle riittävän kiinnostava, jotta sen tilauksista ja ilmoituksista saatavat maksut voisivat kattaa painamisesta ja postittamisesta koituvat kulut. Jos se ei onnistu, on harkittava lehden siirtämistä kokonaan nettiin.

Avainkysymys mielestäni on, onko lehden tehtävä toimia vain nykyisten ja entisten putkilahtelaisten yhdyssiteenä, kun kyläseuran ensisijainen tarkoitus on kylän elinvoimaisuuden vaaliminen. Se on puolestaan suurelta osin edunvalvontaa, joka edellyttää yhteyksien luomista ja verkostoitumista ulospäin ennen kaikkea Jyväskylän kaupungin suuntaan.

Tämän takia lehtikään ei voi toimia pelkästään menneitä muistellen, vaan on keskusteltava myös tulevaisuudesta. Tässä tehtävässä entisillä ja kesäputkilahtelaisilla voisi olla paljon sanottavaa.

Veikko Riikonen
Putkilahden kyläseuran puheenjohtaja

[Putkilahden kylälehden 3/maaliskuu 2013 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke