www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

ON KEVÄT JA KIITOKSEN AIKA

Aurinko on viime viikkoina kurkistellut iloisin ja lämmittävin ilmein meidän kultaiseen kotokyläämme. Hiljalleen se on alkanut paneutua huhtikuisiin puuhiinsa sulatellen lumia ja jäitä kaikkialta ympäriltämme. Onpa se veitikka herätellyt jo pientä vihreää eloa tienvarren pensastoihin. Ja ihmisiin se on sytyttänyt uuden, mahtavan elämäntunteen riemun. On kevät!

Kevääntulon lisäksi Putkilahdessa on riemuittu toisestakin asiasta: Kylälehtemme on täyttänyt kaksikymmentä vuotta, ja – elää yhä! Se on aikamoinen saavutus!

Kylälehden juhlavuotena nousee mieleen suuri kiitollisuudentunne kaikkia niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat tehneet lehtemme elossa säilymisen mahdolliseksi. Lehdenteko on palvelutyötä, monin tavoin itsensä unohtavaa uurastamista.

Kylälehteä on pyritty tekemään avarakatseisesti, ei yhden teeman ympärille luotuna tuotoksena. Elämän kirjo kaikkine ilmentymineen, menetyksineen ja muistoineen on haluttu tuoda esille sellaisena kuin ne on täällä eletty, nyt ja vuosikausia aiemminkin.

Lehti on avannut muistin verkostoja oman kylämme historiaan, joka muutoin olisi vaarassa pala palalta hävitä kokonaan muististamme.

Kylälehtemme sisällöistä löytyy kiinnostavia ulottuvuuksia kylämme kulttuuriseen rikkauteen, sille alueelle, jonka kautta ihmisyys voi toteutua hienoimmalla tavalla niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin elämässä.

Tämä huhtikuinen Kylälehtemme tervehtii kaikkia lukijoitamme kiitollisin ajatuksin. Onhan niin, että ilman lukijoita kaikenlainen kirjoittaminen olisi turhaa, niin myös lehden tekeminenkin.

Suuresti kiitollisia olemme lehtemme monilukuiseksi kasvaneelle kirjoittajakunnalle, sillä heidän kauttaan Kylälehti on voinut tarjota lukijoilleen ainutlaatuista hengen rikkautta, tietoa, iloa ja uusia ajattelemisen aiheita.

SYDÄMELLINEN KIITOS TEILLE KAIKILLE!

Aune Turunen,
päätoimittaja

[Putkilahden kylälehden 4/huhtikuu 2013 pääkirjoitus]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke