Etusivulle...

Kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma julkistettiin

Veikko Perttula 2.6.1996
Tässä se nyt viimeinkin on, aloitti "Putkilahden kulttuurimaisema ja sen hoitosuunnitelma" -teoksen kirjoittaja Osmo Kaitalehto Putkilahdessa 2. kesäkuuta pidetyssä julkistamistilaisuudessa. Alustavan raportin julkistamisesta teoksen painamiseen kului noin vuosi.

Suunnitelmassa kylä on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka kattavat valtakunnallisesti arvokkaaksi arvioidun alueen lisäksi Otavaveden ympäristön. Tekijä arvioi, että Otavan alue tullaan myöhemmin liittämään maisema-alueen rajaukseen. Muut alueet ovat keskikylä, pelto-Putkilahden tunnus Häränojan peltoaukea tienvarressa heti keskikylän pohjoispuolella, Korospohja, Ylisjärven ranta-asutus sekä kylän eteläinen osa Nokkonen-Reinanpohja-Rantuu.

Teoksessa kuvataan laajasti kylän luonnonoloja, asutuksen kehittymistä ja elinkeinojen vaikutusta maisemaoloihin. Teoksessa osoitetaan myös mitä mahdollisuuksia nykytilanteessa on käytettävissä kulttuurimaiseman säilyttämiseksi. Näistä keskeinen on elinkeinojen kehittäminen. Tämän pohjalta tekijä on esittänyt kohde kohteelta yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia.

-Kun siellä lukee että on korjattava tai on maalattava, en tarkoita että se on nyt ihan pakko - ei pidä sitä ihan täydestä ottaa, kevensi Kaitalehto tekstin painokkuutta. Sen sijaan se on suositus, että asiaa pitäisi harkita.

Tämä tutkimus on esimerkkitapaus ja ensimmäinen laatuaan Korpilahdella, totesi ympäristölautakuntaa edustanut Juhani Ahvenus. Hän otti vastaan kyläseuran puheenjohtaja Veikko Riikosen kiitokset ympäristölautakunnan aktiivisesta panoksesta.

Monella tavalla tämä tutkimus on ainutlaatuinen koko Suomessa. Tutkimuksessa on hyvin monipuolisesti ja tavoitteellisesti otettu huomioon sekä kulttuuri- että luonnonmaiseman hoitaminen. Vastaavia - joskin suppeampia - ympäristöselvityksiä on tehty joitakin. Tekijän mielestä Putkilahden kulttuurimaiseman hoitosuunnitelmaa ei tarvitse hävetä myöskään Ympäristöministeriön mallitutkimukseksi laaditun Valtimon kulttuuriympäristöohjelman rinnalla.

Nyt julkistetun tutkimuksen arvoa nostaa myös se, että useimmat ympäristöselvitykset ovat olleet kustannuksiltaan huomattavasti suurempia. Teoksen pohjana oleva raportti tuli maksamaan työkuluina 60 tuhatta markkaa. Sen lisäksi kirjoittaja teki talkootyönä viimeistelyn painamista varten. Nyt valmistuneen 300 kappaleen erän painattamisen teki mahdolliseksi Putkilahden kyläseuran rahoitus, ja kyläseura vastaa teoksen myynnistä. Tarkoituksena on saada ympäristön hoitosuunnitelma kulumaan käyttöesineenä kylän asukkaiden käsissä.

Sivun alkuun...
Palautelomake