Haaveitako vain?

Maanantaina 26.5. kävivät Keski-Suomen Ympäristökeskuksen, Korpilahden kunnan ja suunnittelijan edustajat Putkilahdessa esittelemässä haja-asutusalueiden veden hankinnan kehittämisprojektiin (HAAVE) liittyviä yleissuunnitelmia.

Alustavassa projektisuunnitelmassa todetaan Putkilahden vedenhankinnassa esiintyvän nykyisin ongelmia lähinnä veden riittävyyden ja laadun suhteen. Alueen kaivoista suurin osa ei täytä hyvälle talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia.

Suunnitelma-alueella on tehty vesipaikkatutkimuksia tutkimalla lähteitä sekä suorittamalla maaperäkairauksia ja koepumppauksia. Mahdollinen vedenottamon paikka on suunnitelmissa merkitty Töppöspohjaan.

Rakennushankkeen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja vesijohtoverkoston vedenjakelusta vastaisi kylälle perustettava vesiosuuskunta.

Hankkeen kustannusarvio (sis. ALV) olisi noin 2,2 Mmk. Rakennusvaiheen investoinnin alv:t osuuskunta saisi jälkikäteen palautuksena. Hankkeeseen on mahdollista saada kunnan, ympäristökeskuksen ja työvoimapiirin avustusta sekä maa- ja metsätalousministeriön korkotukilainaa. Loppu hankkeen rahoituksesta katettaisiin liittymistuloilla ja muulla rahoituksella (pankkilaina esim.). Vesiosuuskunnan osakkaalle kohdistuvat maksut koostuisivat osuusmaksusta, liittymismaksusta, lainanhoitomaksuista sekä veden kulutusmaksuista.

Hanke olisi mahdollista toteuttaa mikäli siihen kiinnostusta kylältä löytyy siten, että vesiosuuskunta perustettaisiin syksyllä 1997 ja varsinainen rakennustyö suoritettaisiin vuoden 1998 aikana.

Kyläkeskukseen olisi mahdollista rakentaa myös viemärijärjestelmä vesijohtolinjojen rakentamisen yhteydessä, mutta siitä tulee laatia erillinen suunnitelma.

Suunnitelman esittelytilaisuudessa oli paikalla kolme kyläläistä, joten uusi tilaisuus on ehkä tarpeen. Hankkeen suunnitte lijattulevat uudelleen Putkilahteen syyskuun alkupuolella, jolloin tulisi olla selvillä olemmeko halukkaita Haaveilemaan. Pyrimme kyläseuran toimesta järjestämään kesäkuun aikana kylällä tilaisuuden, jossa voimme kertoa tarkemmin suunnitelmasta ja sen mahdollisesta toteuttamisesta. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kyläseuran ilmoitustaululla. Kyläseuran käyttöön annettiin kaksi kirjallista kopiota suunnitelmasta, joten, jos olet kiinnostunut tai haluat muuten saada lisätietoja, ota yhteys Anu Tarvaiseen puh: 825226.

Etusivulle...

16.6.1997
Anu Tarvainen,
Kyläseuran pj.


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Toisten lisää sanoi akka kun lastaan piiskas.