Sähköyhtiö maisematöissä

Putkilahden kyläkeskustassa on jälleen kaadettu puita ja siistitty maisemaa. Tällä kertaa asialla ovat Suur-Savon Sähkön miehet.
Mitä on tekeillä Hannu Loipponen, vastaava esimies Suur-Savon Sähkön Joutsan toimipisteestä?
-Me uusimme 20 kilovoltin johtoa uudenaikaisempaan nykyisen ikääntyneen johdon tilalle. Samalla haluamme omalta osaltamme osallistua Putkilahden arvokkaan maisemakokonaisuuden hoitoon vähentämällä johtoja kyläkeskustassa ja keskittämällä ne maantien laitaan siten, etteivät ne haittaa rakentamista ja maisemallisten kokonaisuuksien hoitoa.

Erotinasema Yrjönkadulle

Hannu Loipponen kertoo uuden PAS-johdon vievän vähemmän tilaa sekä antavan sähkön käyttövarmuutta lisää. Virran kaupan läheisyyteen rakennetaan erotinasema, joka suuntaa tulevaisuuteen siten, että sen tekniikka antaa mahdollisuuden kaukosäätöön mistä tahansa Suur-Savon Sähkön päätoimipaikasta. Asemaa kutsutaan kaukokäytinerotinasemaksi.

Uutta yhteistyötä

Lopuksi Hannu Loipponen kiittää kyläseuran, kunnan ja tielaitoksen edustajia yhteistyöstä hankkeen johdosta, sillä siinä on toteutettu ensikertaa nk. nelikantaneuvottelua sähkölinjauksen vedon ja suunnittelutyön osalta.
Etusivulle...

1.7. 1997
Anne-Maria Perttula


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Ei toi meidän väki näytä
työtä pelkäävän sanoi isäntä,
väki kun oli maata työn viereen ruvennut.