Leikkeitä Putkilahden kylälehden syyskuun 97 numerosta

4H-kerho jälleen käyntiin

Syyskausi 4H-toiminnassa on alkanut ja kerho kokoontuu Putkilahdessa joka toinen keskiviikko vanhan tavan mukaan. Ensimmäinen kerho pidettiin 3.9. Kerhotoimintaan on tulossa hiukan muutoksia neuvojan jäädessä äitiyslomalle loppusyksystä. Viransijaista etsitään ja talven aikana tullaan tarvitsemaan kaikkien vanhempien ja kyläväen apua kerhotoiminnassa. Apuohjaajien puute on krooninen. Kaikki käden taidot ja uuden opettamisen halut esiin, jotta saadaan monipuolinen anti talven kerhotoimintaan.

Varainhankinta kerholle on myös aina ajankohtainen. Kesän lannoitesäkkien keräys tuotti valitettavasti tällä kertaa tappiota, sillä keräyspisteeseen oli tuotu keräykseen kelpaamatonta säkkitavaraa enemmän kuin kelvollista. Jäteauton kulut vienevät saadun tuoton. [Anne-Maria Perttula]

DRIVE IN Cafe -kokeilu

Putkilahden kyläseura kokeili Drive In- kahviota Jyväskylän suurajojen yhteydessä. Kahvio oli rakennettu Virran Puodin varastokentän laitaan ja siitä oli mahdollista saada rallievästä suoraan autoon tarjoiltuna. Palaute oli myönteistä ja kokemus antoi puhtia toistekin vastaavanlaiseen toimintaan. Kehittelyn varaa toki jäi vielä. Kahviosta saatu puhdas tuotto kyläseuralle oli hieman yli 1000 mk. [Kyläseuran johtokunta]

Vanhan hirsirakennuksen kengityskurssi 20-21.9.1997

Maaseudun sivistysliitto järjestää yhdessä Putkilahden kyläseuran kanssa vanhan hirsirakennuksen kengityskurssin Putkilahden ala-asteen tiloissa 20.-21.9. Hirsirakennuksen kengityksellä tarkoitetaan vanhan rakennuksen alaosan hirsien uusimista ja samalla perustuksen kunnon tarkistusta ja kunnostamista tarvittaessa. Kurssilla on tarkoitus lähinnä käytännön työn kautta opiskella asiaa. Työn kohteena on ala-asteen pihassa sijaitseva vanha saunarakennus.

Kyseiseen saunarakennukseen on Putkilahden kyläseura saanut Keski-Suomen ympäristökeskukselta saariston ympäristön hoitotukea lähinnä ulkoasun kunnostamiseen. Kunnostustyöhön ryhdyttäessä paljastui, että alahirret ovat osittain täysin lahoja ja lisäksi hirsiin on pesiytynyt kuolemankukaksi kutsuttu tuholaiseläin, joka syö hirren sisustan ontoksi.

Korpilahden kunnan kanssa on saunan kunnostustyöstä neuvoteltu ja saatu lupa purkaa myös saunan sisäosat kyseisen tuholaisen poistamiseksi rakennuksesta. Kunta tulee sisäosan uusimisessa vastaan myöhemmässä vaiheessa.

Kurssin vetäjäksi on lupautunut Tarmo Kosonen Jämsästä, jonka viimeisin työkohde on ollut Eklundin talon pohjan kunnostus. Uusittu hirsimetrimäärä ko. kohteessa oli 150 m.

Kyläseura on lupautunut tarjoamaan ruoan ja kahvit omakustannushintaan kurssilaisille. Muutoin kurssi on osanottajille maksuton. Ateriakorvaus kahdelta päivältä kahvituksineen on 100 mk. Kurssi alkaa 20.9. klo 7.00 kokoontumisella koulun pihassa. Ruokailun järjestämistä varten pyydetään ennakkoilmoittautumista viimeistään 17.9. mennessä puh. 825127 Anne-Maria Perttula. [Putkilahden Kyläseura ry]

Etusivulle...

5.10. 1997
Veikko Perttula


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Kyllähän hullukin jossakin viisaskin voi olla vaikkei viisaan papereita olekaan.