TV:n näkyvyys tutkitaan

Yleisradio pyrkii tulemaan viikon 44 alkupäivinä tekemään TV-näkyvyysmittauksia 3 mittausautolla. Mittaus tehdään mittausongelmista ilmoittaneiden luona (asiasta kysyttiin kylälehdessä 4/97). Jos asianomaisessa taloudessa ollaan kotona, mittaustulosta koskeva palaute annetaan henkilökohtaisesti. Muussa tapauksessa mittauspöytäkirja jätetään postilaatikkoon.

Jatko katsotaan sitten tulosten perusteella.

Etusivulle...

syyskuu 1997
Anu Tarvainen


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Johan tul sus kuin Arskan pytystä.