Kansainvälistä karjanhoitoa

Tiina Baumeister tuli Putkilahteen ja meille töihin yhteisen joutsalais-virolaisen lomittajatuttavamme välityksellä marraskuun alussa. Tiina on kotoisin Hiidenmaalta, joka on 11000 asukkaan saari Itämeressä.

Tiina on aiemmin ollut kolhoosissa töissä ja hoitanut kotitilansa lypsykarjaa ja yli 100 omenapuuta. Tiinan koulutus, jonka hän on hankkinut maatalousoppilaitoksessa ja Tarton yliopistossa, vastaa Suomessa lähinnä kotieläinjalostusagrologin koulutusta.

Haaveena hänellä on ollut päästä kolhoosiin eläinten pariin töihin, mutta Neuvostoliiton hajottua ja Eestin itsenäistyttyä kolhoosit hävisivät ja hänen koulutustaan vastaavat työpaikat katosivat lähes kokonaan. Tiina kertookin, että yhteiskunnan muutos oli varsin suuri, enää ei ole kaikille työtä ja ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminenkin väheni huomattavasti yhteisen työpaikan lopetettua toimintansa.

Useimmat Tiinan koulukavereista ovatkin joutuneet lähtemään töihin tai harjoittelemaan ulkomaille, lähinnä Suomeen, Ruotsiin ja Hollantiin. Tiina on ollut Suomessa nyt vähän yli vuoden ja on oppinut puhumaan suomea jo varsin sujuvasti.

Kotiseutuaan Hiidenmaata Keski-Suomeen verratessaan Tiina on kiinnittänyt huomionsa meidän vaihteleviin maastoihimme, vuoriin, mäkiin ja järviin. Sen sijaan täältä puuttuvat suuret viljelysaukeat ja katajaiset merenrannikot. Maisemien erilaisuudesta huolimatta Tiina tuntee viihtyneensä hyvin Putkilahdessa, vaikka aikookin lähteä tammikuun lopussa takaisin kotiin Hiidenmaalle auttamaan äitiään ja siskoaan kotitilan hoidossa.

Etusivulle...

Erkki Hakanen

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
tammikuu 1998

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Vanhuuteen täällä kuollaan eikä nälkään, sanoi Putkilahden mies.