Vespuolen kylien kehittämishanke etenee

Oittilan koululla pidettiin 11.2. kokous, jonne oli kutsuttu Vespuolen kylien kehittämishankkeeseen (Kylälehti 12/1997) osallistujat ja asiasta kiinnostuneet. Tilaisuuteen saapui varsin runsaslukuisesti väkeä, noin kolmisenkymmentä henkeä, Vaarunpeikkoa myöten. Paikalle olivat saapuneet myös TE-keskuksesta Veli Koski ja Leena Treuthardt Jämsekistä. Korpilahden kunnan edustajankin odoteltiin saapuvan kokoukseen, mutta syystä tai toisesta kukaan ei saapunut paikalle kuntaa edustamaan.

Kokous aloitettiin leppoisasti kahvittelulla, josta avoin ja myönteinen henki tarttui koko kokous ilmapiiriin. Hankkeen "äiti" Tarja Nieminen avasi kokouksen ja tuli lähes samaan hengenvetoon valituksi kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin etupulpetista Tarja Simola.

TE-keskukselta vihreää valoa hankkeelle

Veli Koski omassa alustuksessaan totesi TE-keskuksen myöntäneen hankkeelle hankehakemuksen mukaisen rahoitusosuuden 233 280 mk. Tämän summan ensimmäisen vuoden osuudesta puolet voidaan anoa ennakkona käytettäväksi ja loput todellisten toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Tarja Nieminen hankkeen vetäjäksi

Leena Treuthardt kertoi kokouksen alkupuolella, että hankevetäjän paikkaa oli hakenut kolme henkilöä. Valintakriteereistä tärkeimpinä olivat maatalous- ja pienyritystoiminnan tuntemus, hanketoiminnan tuntemus sekä sosiaaliset taidot. Näillä kriteereillä oli Jämsek päätynyt esittämään hankkeen ohjausryhmälle, että hankevetäjäksi valittaisiin Tarja Nieminen.

Ohjausryhmän jäsenet

Hankkeen ohjausryhmän jäseniksi valittiin Jämsekin edustajana Leena Treuthardt, Oittilan puolelta Risto Liias ja Hannu Uusitalo, Putkilahdesta kauppias Pekka Salonen ja ohjausryhmän sihteeriksi hankkeen vetäjä Tarja Nieminen. Hankkeen vetäjällä ei ole ohjausryhmässä varsinaista päätös- eikä sananvaltaa vaan hän toimii nimenomaisesti sihteerinä ja esittelee asiat ohjausryhmälle.

Hankkeeseen ehtii vielä mukaan

Hankkeeseen tässä vaiheessa ilmoittautui mukaan lähtijöiksi reilut parikymmentä yrittäjää ja yritystä. Putkilahdesta hankkeeseen ovat lähdössä K-Kauppias Pekka Salonen ja marjanviljelijä Tarja Simola ja Oittilasta mm. paikallinen maamiesseura. Hankkeeseen voi sen kaksivuotisena toteutusaikana lähteä mukaan myöhemminkin. Tällöin on maksettava tosin sama osanottomaksu, n.750 mk/vuosi, kuin alusta asti mukana olleidenkin.

Etusivulle...

Heikki Pusa

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
helmikuu 1998

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Lykkyä tykö, sanoi akka, tyttärensä maailmalle piiaksi kun laittoi.