Mitä kuuluu kunnalliselämään?

Kunnallisessa päätöksentekoelämässä on vuosi alkanut erilaisten suunnitelmien laatimisella ja keskeneräisten asioiden tarkastelulla. Korpilahden kunnan strategiaohjelma on edelleen tälle valtuustokaudelle vailla lopullista muotoa ja sen parissa valtuutetut sekä johtavat viranhaltijat viettävät päivän Alkio-opistolla maaliskuussa. Strategiaa on pohdittu viime vuoden aikana useampaan otteeseen mm. Ikaalisten kylpylässä ja Alkio-opistolla kaksipäiväisissä seminaareissa. Pääajatus kunnan tulevaisuuden osalta näyttää muotoutuvan asumiskunta-ajatuksen ympärille.

Eri lautakunnat ovat pohtineet kunnallisia taksoja tälle vuodelle. Putkilahden kannalta merkittävimmät taksat tulevat olemaan jätehuollon taksoitus sekä vesiyhtymän osalta vesitaksoitus. Jätehuollossa Korpilahti kuuluu Jyväskylässä sijaitsevan Mustankorkea Oy jäteaseman piiriin ja hinnat määräytyvät heidän taksojensa mukaisena. Lisäksi jätekuljetus lisää hintaa Korpilahden osalta. Tämän vuoden puolella tultaneen poistamaan aiemmin tehdyt jätemaksua koskeva vapautuspäätökset ja kaikille kiinteistön omistajille lankeaa jonkinasteinen maksu. Asia on vielä kesken kunnassa.

Putkilahtea koskettaa tänäkin keväänä kouluverkkoasiat. Sivistyslautakunta on saanut omalta osaltaan valmiiksi kouluverkkoa koskevan kokonaisselvityksen, jonka pohjalta esitykset kouluverkon rationalisoimiseksi tehdään. Lautakunta on päätynyt Putkilahden osalta lakkauttamisesitykseen, jonka johdosta Putkilahden virallinen kuulemistilaisuus 17.2. on kutsuttu koolle. Samanaikaisesti Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä Vespuolen kouluja koskeva valitusprosessi. Valtuustohan on päättänyt 16.6.1997 yhdistää Oittilan ja Putkilahden koulupiirit Vespuolen koulupiiriksi siten, että opetus tapahtuisi Putkilahden ala-asteella. Tästä on valitettu ensin lääninoikeuteen ja sitten läänin päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kysymykseeni, miten tuleva Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vaikuttaa nyt aloitettuun uuteen valmisteluun Putkilahden koulutyön lakkauttamiseksi, ei sivistystoimen johtaja Markku Lahti osannut vastata muuta kuin ei mitenkään. Selvää kuitenkin on, että tänä keväänä kouluasia on jälleen otsikoissa ja päätöksenteon kohteena. Mielestäni valitettavaa on edelleenkin se, ettei kouluselvitys tuonut minkäänlaisia visioita eri vaihtoehtojen pohtimista varten ja muutoinkin selvitys on sangen yksipuolinen toistaiseksi. Kouluverkon tarkastelu lautakunnan esityksen pohjalta halutaan edelleenkin pitää oppilasluvuissa.

Kunnanhallitus on tämän kevään aikana päättänyt aloittaa kyläkuntakierrokset ja Vespuolen kokous pidetään Oittilassa. Päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon. Hallitus valmistelee Tähtiniemen ja Tähtirinteen asioita sitä mukaa, kun asioissa saadaan uutta tietoa ja edistymistä. Kärkisten satama-alueen asiat ovat myös keskeneräisiä. Vanhainkodin remontti saadaan loppuun kevääseen mennessä ja jo ennen kesää pääsevät evakossa olleet vanhukset takaisin kotimäelle. Nyt on meneillään uudistuneen vanhainkodin nimikilpailu, johon voi kaikki osallistua. Kirkonkylää koskettaa jätevedenpuhdistuslaitoksen peruskorjaus, jota varten tehdään paraillaan suunnitelmia. Investointiohjelmassa on Putkilahden osalta koulun pihapiirin vanhan saunan korjausta varten määrärahavaraus ja yhteistyössä teknisen toimen kanssa pyritään korjauspuuhia jatkamaan keväällä.

Putkilahtea koskeva luontopolku ja palveluesite on tekeillä kunnassa ja sen pitäisi valmistua kevääseen mennessä. Palveluhakemiston osalta olisi hyvä saada kevättä varten myös Putkilahden oma opas ajan tasalle ja jakoon.

Kunnanjohtaja on viritellyt monentasoista vuoropuhelua eri tahojen kanssa kunnan kehittämiseksi. Vespuolen alueen kehittämistyötä on yritetty viedä eteenpäin Oittilan käynnistämällä yrittäjähankkeella. Nyt voisi olla aihetta viritellä keskustelua myös kunnallisen palvelutarjonnan riittävyydestä ja oikeudenmukaisesta jaosta vespuolella. Kouluasiat ovat molemmille kylille tärkeä asia ja yhteistyö olisi paikallaan, jotta ei menetetä molempia kouluja alueelta. 4H-yhdistys pyrkii kehittämään vanhustenhuoltoon uusia näkökulmia. Miten on päivähoidon laita? Löytyisikö yhteistä alueellista ratkaisua siihen ?

Kunnallisen päätöksenteon oikeudenmukaisuus edellyttää asukkaiden kuulemista ja vuoropuhelua. Päätöksenteossa on helppo olla mukana, jos on tieto siitä, että ratkaisut myös asukkaiden/veronmaksajien mielestä ovat hyviä ja toimivia.

Anne-Maria Perttula
putkilahden kylälehden päätoimittaja

Etusivulle...

Anne-Maria Perttula

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
helmikuu 1998

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Päivän se kerralla kerjäläinenkin elää, huomisenkin kun hyvin sattuu.