Taimikonhoitoasiaa

Nyt olisi hyvä aika tutkia taimikoiden kunto ja mikäli tarvetta laittaa ne kuntoon. Metsäillassa Putkilahden koululla metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistys olivat kertomassa niistä erilaisista tukimahdollisuuksista, joita on saatavilla taimikonhoitotöihin. Nyt kannattaa käyttää metsäammattilaisia metsässä, sillä Jämsän seudun Vesuri-ryhmä on myöntänyt Risukot tuottamaan-hankkeelle rahaa. Tämä mahdollistaa sen, että maanomistaja saa käyttää taimikonhoitotöiden kartoitukseen ja etsintään metsäammattilaista, ja hänen ei tarvitse maksaa tästä palvelusta. Varsinaiseen työn teettämiseen, mikäli kohde on kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen, maanomistaja saa tukea 450- 850 mk/ha ja loppuosa on maanomistajan kustannettava.

Hoitotöihin on valtion rahaa

Valtio satsaa nyt taimikonhoitoon, ja kannattaa hyödyntää tukimarkat ja siten saadaan taimikot tuottamaan. Mikäli taimikoita ei hoideta, ne risukoituvat ja eivät kasva kunnolla. Taimikonhoitotyöllä tehdään työta metsän tulevaisuuteen ja tämä työ kantaa hedelmää sillä risukkosavottatyön jälkeen voidaan metsässä tehdä kunnon harvennus jo 10- 15 v. kuluttua.

Minkälaisiin kohteisiin saa tukea?

Minkälainen tahansa nuori metsä ei saa valtion tukea. Varsinainen taimi-konhoitotyö kannattaa tehdä valtion varoin n. 7- 8 m pituudessa. Toki aikaisemminkin taimikonhoitotöihin tulee yleensä mennä, mutta usein valtion tuki kannattaa ottaa vasta varttuneemman taimikon hoitoon. Taimikko tulee harventaa siten, että siinä ei ole enää hoitotyön tarvetta hoidon jälkeen. Tuki on 450-850 mk/ha työvaikeudesta riippuen. Valtion tukea saa myös nuoren metsän kunnostukseen, mikäli alueella on hoidon tarvetta. Metsän keskiläpimitta ei saa ylittää 16 cm, ts. sen tulee olla nuorta kasvatusmetsää. Myytävää puutavaraa ei saa kertyä yli 35 m3/ha ja hoidon jälkeen alueella ei saa olla välitöntä harvennustarvetta. Tämmöiseen kohteeseen saa tukea 450-850 mk/ha. Mikäli alueilta kerätään energiapuuta yli 20 m3/ha ja se luovutetaan energiakäyttöön, niin tukea saa 30 mk/m3.

Työtä, energiaa ja kasvua

Valtio on lisännyt tänä vuonna tukirahoja, joten tukea kannattaa hakea. Näin saadaan nuoret metsät kasvukuntoon ja rankapuuta liikkeelle. Maanomistaja voi tehdä työn itse tai teettää työn toisella, näin saadaan järkevää tyotäkin metsäpuolelle. Asiaa kannattaa tiedustella Päijänteen metsänhoitoyhdistyksestä tai Keski-Suomen metsäkeskuksesta.
Etusivulle...

Seija Tiitinen-Salmela

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
4/1998 huhtikuu
Nuorta metsää Kettuvuoren itäpuolella Putkilahdessa (suurempi kuva)


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Syyttömästi lyötiin sanoi renki, talkoissa halosta kun sai eikä viellä itse lyömään kerinnyt lainkaan.