Kyläseuralla vieraita Kainuusta

Putkilahden kyläseura sai vieraakseen 25 henkilön ryhmän projektipäällikkö Jarmo Hyvösen johdolla Kainuusta 9.5. Ryhmä koostui Kajaanin kehittämiskeskuksen opiskelijoista, jotka perehtyivät kylien kehittämishankkeisiin Korpilahdella. Edellisenä päivänä he olivat olleet Moksin vieraina ja Oittilan kautta saapuivat Putkilahteen. Putkilahdessa ryhmää erityisesti kiinnosti maisemanhoitoon liittyneet projektit.

Putkilahden hankkeista ja toimintamalleista kertoi Anne-Maria Perttula ja kahvit tarjosi Marja Riikonen. Kyläseura sai tutustuttavakseen Kainuun kylien kehittämiseen liittyvän väliraportin. Kainuun mallissa kylät jaetaan kolmeen tasoon ja jokaiselle tasolle on laadittu oma kehittämisohjelma.Asiasta kiinnostuneet voivat lainata Kainuun raporttia kyläseuralta.

Putkilahdessa vierailleessa ryhmässä oli mukana kyläkehittäjiä Sotkamosta (Tipasoja ja Ontojoki) ja Suomussalmelta (Ahjola, Näljämkä, Vaaranniva ja Vääkiö).

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5/1998 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Paremmalle kerjättykin leipä maistuu kuin varastettu, oli vanha sanonta Putkilahdessa aikoinaan.