Seurakuntavaalit lähestyvät

Seurakuntavaalit aloitetaan tulevan marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään seuraavana maanantaina kello 18.00. Ajanpuutteen vuoksi tällä kertaa ei voida järjestää äänestystä kaikille kylille erikseen, vaan esim. Vespuolen äänestyspaikaksi on valittu Mutasen leirikeskus. Ajankohdista ja kelloajoista ilmoitetaan myöhemmin Korpilahti-lehdessä.

Ennakkoon voi äänestää kirkkoherranvirastossa 26-30.10, (maanantaista - perjantaihin) klo 9-18. Ennakkoäänestys järjestetään erikseen myös vanhainkodille ja Muuramen sairaalaan.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys - eikä ennakkoäänestys-paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Haluttaessa kotiäänestystä siitä on tehtävä ilmoitus kirkkoherranvirastoon viimeistään 20.10 kello 16 mennessä kirjallisena tai puhelimella.

Kotiäänestys voi tapahtua 26-29.10 klo 9-20 tai 30.10 klo 9-16.

Vaalilautakunnan puolesta toivotan kaikki tervetulleiksi käyttämään äänioikeuttaan seurakuntavaaleissa. Uolevi Turunen

Etusivulle...

Uolevi Turunen

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
10/1998 lokakuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Se on tuo ihmiselämä ja vesillä liikkuminen samanlaista, milloin on tyyntä milloin myrskyä, myötäistä milloin vastaista, sanoi ennen Myllyn Marja.