Korkeimman hallinto-oikeuden linjaus kunnan koulupäätöksistä

Korkein Hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 24.11.1998 koskien Putkilahden ja Oittilan välistä koulukisaa. Päätöksellään Korkein Hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden tekemän päätöksen, jossa estettiin opetustoiminnan jatkaminen Putkilahden ala-asteella. Tällä hetkellä lainvoimainen päätös siis on, että kunnassa on perustettu Vespuolen koulupiiri, jossa opetuksen tulisi tapahtua Putkilahden koulun tiloissa. Nähtäväksi jää miten asiaa kunnan virkamiesportaassa hoidetaan.
Etusivulle...

Anne-Maria Perttula

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/1998 joulukuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nyt minun on vasta hyvä olla, sanoi rilli-Matti, kun jouluaattona liikaa söi. Kun toiset Joulupäivänä päivällistä söi Matti piimää vain joi, tälläisen lausunnon silloin antoi ja kiipes uunille jälleen maate. Tämä tapahtui Könnössä.