Poimintoja kylälehdestä 1/99

Putkilahden alueella on nyt menossa tai tulossa useita kehittämishankkeita. Vespuolen kehittämishanke vanhimpana on edennyt omalla painollaan jo reilun vuoden ja tässä hankkeessa aktiivisesti mukana ovat olleet Pekka Salonen ja Tarja Simola.

Suunnitteluasteella, osittain jo toteutuneiden toimien asteella, on Kilvensalmen alueen kehittämishanke. Tämä projekti pyrkii omalta osaltaan sitomaan vapaa-ajanasukkaita entistä aktiivisemmin Putkilahden alueen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Projektiryhmään on valittu niin paikallisia kuin vapaa-ajanasukkaita. Hanke on rahalliselta osuudeltaan mittava, joten ponnisteluja vaaditaan monelta henkilöltä, jotta tavoitteisiin päästään. Uskon, että puhaltamalla yhteen hiileen ja yhteen suuntaan samanaikaisesti tavoitteet saadaan toteutettua.

Maisemanhoidon jatkoprojekti on myös lausunnolla kylällä ja siitä kuulemme ympäristökeskuksen projekti-ihmisiltä kevään aikana lisää.

Kuten huomaatte Putkilahti ei uinu Ruususen unta, vaikka väkemme vähenee ja vanhenee. Taistelu elinvoimaisen kylän ja mielekkään elinpiirin puolesta pitää jatkua vastoinkäymisistä huolimatta. Välillä on hyvä vetää henkeä mutta liikettä ei saa silti pysäyttää. Me putkilahtiset voimme vaikuttaa siihen, mitä historian kirjoihin meistä kirjoitetaan.

Vuoden vaihtuessa vanhenivat myös Putkilahti-lehden tilaustiedot. Tammikuun aikana suoritetut maksut takaavat lehden tulon helmikuusta eteenpäin. Olethan muistanut uusia tilauksesi ?! Putkilahti-lehti pyrkii vuoden 1999 aikana pysymään ajan hermolla kylän tapahtumissa sekä kuntatason päätöksissä menneen vuoden tapaan. Lehden sivuille on kaivattu uusia kirjoittajia ja etenkin muistelmat menneen ajan putkilahtisista ja kylän elämästä ovat saaneet vankkaa kannatusta. Muistattehan myös kylän historia-teoshankkeen, johon pääsee mukaan ilmoittautumalla tarinankertojaksi, kirjoittajaksi tai muuhun avustustyöhön Veikko Riikoselle. Kirjan kokoaa Osmo Kaitalehto, jolla on jo vankka tuntemus ennestään kylästä yhden teoksen jäljiltä.

Putkilahdessa 1.1.1999
Anne-Maria Perttula

Putkilahden Kyläseura sai puheenjohtajan

Putkilahden Kyläseura ry:n puheenjohtajuuden ottaa haltuunsa Veikko Riikonen vuoden 1999 alusta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Osuuspankin kerhohuoneella 13.12. valittiin lisäksi uudeksi johtokunnan jäseneksi Niilo Huujärvi, joka täydentää johtokuntaa Riikosen tultua valituksi seuran puheenjohtajaksi. Muut johtokunnan jäsenet ovat Marja-Liisa Nurminen, Aila Elfvengren, Aulis Hakanen, Anu Tarvainen ja Valto Koskinen.

Putkilahden kyläseuran jäsenyys

Putkilahden kyläseuran jäseniä ovat kaikki vakituisesti Putkilahdessa asuvat henkilöt. Kyläseuran jäseneksi voi liittyä myös maksamalla jäsenmaksun 50 mk, jolla tuetaan seuran toimintaa. Jäsenmaksun maksaminen on ehdoton edellytys seuraan liittymiselksi niille henkilöille tai yhteisöille joilla on kotipaikka muualla kuin Putkilahdessa. Kyläläiset voivat myös maksaa kannatusmaksun luonteisena jäsenmaksun niin halutessaan. Kyläseura tukee kylän toimintoja rahavarojensa puitteissa ja edistää kylän kehitystä. Tule mukaan seuran toimintaan ja tue sitä omalla jäsenmaksusuorituksellasi.

Lehden tilauskauden uusiminen

Putkilahden kylälehden tilauskausi alkaa tammikuussa. Joulukuun lehden välissä on ollut pankkisiirto vanhoille tilaajille, jolla voi näppärästi hoitaa lehden uusimisen vuodelle 1999. Uudet tilaajat voivat suorittaa tilausmaksun kylälehden tilille Putkilahden osuuspankkiin 516616-21195. Muistathan merkitä pankkisiirtoon selvästi nimesi ja osoitteesi sekä tilaushinnan. Kestotilaajalle vuosimaksu on 78 mk ja vuositilaajalle 90 mk.

PILKKIKILPAILUT KILVENSALMEN ALUEELLA

Putkilahden Kyläseura ry järjestää pilkkikilpailut Kilvensalmen alueella sunnuntaina 7.3. klo 9.00-12.00 välisenä aikana. Sarjoina miehet, naiset ja nuoret (alle 12-vuotiaat). Luvassa hyvät palkinnot. Osallistumismaksu 30 mk/henkilö. Ilmoittautuminen kilpailuun klo 8.30 alkaen Salmensuun rannassa (Aili ja Viimo Salon ranta). Oheistapahtumia jääalueella. Kertyneet varat käytetään Kilvensalmen alueen kehittämishankkeen rahoittamiseen.

Kaikki joukolla mukaan talvitapahtumaan Kilvensalmen alueelle! Tervetuloa !

RALLI-SPRINT 13.2.1999

Putkilahdessa ajetaan Ralli-Sprintin osakilpailu Etu-Varman tiellä lauantaina 13.2. Rallin reitti kulkee Putkilahdesta Luhankaan ja pätkän järjestäjinä toimivat Mäntän Urheiluautoilijat. Putkilahden kyläseura on mukana järjestelyissä siten, että järjestysmiehet ja lipunmyyjät tulevat omalta kylältä. Kyläseuralla on lupa pitää myös makkaranmyyntipiste haluamassaan paikassa.

Nyt tarvitaan rallista kiinnostuneita mukaan järjestelyihin. Ilmoittaudu Anne-Maria Perttulalle viimeistään 20.1. mennessä puh. 825127.

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
1/1999 tammikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Tenroos-Toivo Veijon maalla oli tukkia tekemässä, tuli metsään käymään Iloniemen sahan omistaja, Kalmari nimeltään, moitti kantojen olevan liikapitkiä. Toivo siihen selityksen antoi: ajatelkaapas herra johtaja, näin isoja puita kun kaadetaan, menee siitä sellainen painopois että nämä kannot pakosta kohoo ylös. Eikä siihen Kalmarikaan mitään vastausta ollut antanut, kaipa vastaus huvitti johtajaa.