Mies tähyilee Putkilahteen

Pentti Saulio on katsellut jo pidemmän aikaa Putkilahden aluetta sillä silmällä, että löytyykö alueelta uusia haasteita rajojen etsimiseksi ja elämyksiä arjen keskelle.

Mistä on kysymys ?

Pentti kertoo vuosia sitten saaneensa ahaa-elämyksen eräästä opettajien koulutustilaisuudesta, jossa lausuttiin yksi lause: koulun on tarjottava elämyksiä!. Hän on todennut , että raskaassa teorialastissa uiva koululaiva ui syvässä: miehistö kärsii viihtymättömyydestä ja liiasta kuivuudesta. Kun vielä Lastensuojelun keskusliitto julkaisi kirjan Koulun seikkailupäivästä, oli ajatus valmis toteutusasteelle vietäväksi.

Seikkailukoulutus lähti aluksi liikkeelle koulun oppilaiden elämysten lisäämisestä, luonnon kokemisen ja omien rajojen koettelemisesta. Seuraavana vaiheena ovat olleet opettajat, joita Pentti on kouluttanut seikkailukasvatuskursseillaan. Viimeisin toimialueen laajennus on ulottunut yritys- ja työyhteisömaailmaan. Pentti tarjoaa yrityksille ja yhteisöille virkistymismahdollisuutta ja kouluttautumismahdollisuutta luonnon ehdoilla . Työyhteisöille seikkailukoulutuksen tarjonta voi olla työkykyä ylläpitävää toimintaa, työyhteisön kehittämistä tai vaihtoehto viettää vaikka pikkujoulut uudella tavalla.

Seikkailukoulutuksella on ennen muuta haettu ja saatu potkua varsinaiseen työhön, rikastettu oppimisen mahdollisuuksia. vahvistettu itseluottamusta ja yhteishenkeä, tehty miellyttävää yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, poistuttu neljän seinän sisältä luokasta mutta ei koulusta.

Seikkailukoulutus yhteistyötä

Seikkailukoulutus Saulio ei ole yhden miehen yritys. Taustajoukoissa oman perheen lisäksi ovat useat Korpilahtelaiset henkilöt ja yhteisöt. Kaikkina vuoden ja vuorokaudenaikoina ollaan oltu liikkeellä jalkaisin, suksin, pyörin, laivoin ja kanootein. Seppo Hormalaisen luotsaaman Pelastuslaitoksen asiantuntevat ja innokkaat kaverit ovat avustaneet vaativilla selviytymisrasteilla mm. Kokkomäessä ja Kotakorven kukkulalla. Järvipelastajien p/v Killinki on tullut tutuksi monissa Päijänteen ylityksissä Kiviöniemestä tai Oravasaaresta Vaarunjyrkän rantaan. Palokuntanaiset ovat olleet oivallisia apulaisia eri rastipisteillä samoin SPR:n paikallisosaston väki. Koko seikkailukoulutusajatuksen toteuttaminen on yhteistyökuvioiden saumatonta yksituumaisuutta, jossa ovat mukana taksit, majoitusalan yrittäjät, yksittäiset henkilöt kuin yhdistyksetkin. Pentti tavoittelee Korpilahti-joukkuetta seikkailukoulutukseensa mahdollisimman monipuolisena rintamana. Näin voidaan luoda tilaustyönä monenlaista toimintaa ja tarjontaa.

Putkilahti mukaan

Vespuolen alueella on seikkailtu Vaarunvuoressa ja Oittilan alueella. Ylisjärven ympäri on tehty yösuunnistusmatkoja. Pentti Saulio hakee Putkilahdesta uusia reittejä ja yhteistyökumppaneja toteuttamaan elämyksellistä luonnossa oloa mittatilaustyönä sitä haluaville. Hän toivoo saavansa omaan joukkoonsa uusia rastitehtävien hoitoon halukkaita henkilöitä, majoituspalvelujen tarjoajia sekä ruokailumahdollisuuksien selvittämistä. Putkilahden uusille reiteille tulisi löytää myös mahdollisuutta pystyttää joukkuetelttoja (20 hengen teltat) ja tulentekopaikkoja. Putkilahden koulun tilojen käyttömahdollisuuksia selvitellään myös kunnan taholta ja Pentti Saulio toivoisi kylältä apua koulun käyttömahdollisuuksia mietittäessä. Korpilahden osuuspankki on hankkinut kirkkoveneen, jonka käyttö Putkilahden alueella seikkailukoulutuksessa tulisi erinomaisesti kyseeseeen.

Korpilahden maisemat ja erityisesti Vespuolen alueen mahdollisuudet seikkailu ja elämysmatkailuun on Pentti Saulion mielestä hyödynnettävä mahdollisimman monipuolisesti. Jotta tähän päästään, on se yhteistyön tulosta. Pentti odottaa yhteistyöhön mukaan Putkilahden alueen väkeä. Toiminta ei ole täysin palkatonta vapaaehtoistyötä.

Yhteystiedot: SEIKKAILUKOULUTUS SAULIO, Pentti Saulio, Kotakuja 1, 41800 Korpilahti PUH. (014) 821 157, 0400 702 465

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
2/1999 helmikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Kyllä kesä aina talven kylmät maksaa sanoi Myllyn Marja.