Varustautumista kevääseen ja kesään

(Pääkirjoitus kylälehdessä 3/99)

Alkavan kevään merkit ovat olleet jo muutamana päivänä havaittavissa luonnossa ja kaupoissa. Lumimyräköiden väliin on mahtunut jokunen kaunis auringonpaisteinen päivä ja tuolloin on saattanut tuntea kevään tuulahduksia sekä lintujen laulua. Kaupat varustautuvat kesään tuomalla siemenpussit ja mullat ajoissa esiin viherpeukaloita varten. Maaliskuu on perinteinen kesäkukkien siementenistutuskuukausi. Pian ovat ikkunalaudat täynnä pientä taimipurkkia.

Kukansiemeniä kannattaa kysyä myös paikalliselta puutarhurilta, niin kaupan päälle saa varmat vinkit kukankasvatukseen.

Luonnonystävät ovat saaneet uuden oppaan luontopoluista ja vesireiteistä, joiden avulla on hyvä mahdollisuus tutustua Putkilahdenkin luontoon ja kulttuurimaisemiin. Opas on jaossa kylälehden [3/99] välissä. Toivon mukaan kesäkauden aikana mahdollisimman moni tutustuu Vespuoleen oppaan innoittamana. Muistettava on kuitenkin, että maanomistajien oikeuksia tulee kunnioittaa ja luontoa tulee varjella tuhoilta retkeiltäessä toisen maa-alueilla. Oppaasta on poistettu melontareitti Otavan kautta, koska aluetta ei ole etukäteen testattu melontareittinä eikä kaikilta osin ole kuultu alueen asukkaita.

Alkavana kevätkautena on syytä jälleen tarkastella omia pihoja ja piennaralueita, löytyykö aihetta maisemanhoitotöihin. Tienvarsia raivaamalla ja maisemoimalla saamme Putkilahden upeat maisemat esiin kaikkien ihailtaviksi. Mikäli kiinnostusta löytyy yhteistoimintaan talkoonomaisina raivaustyöpäivinä, kannattaa koota voimia yhteen. Kyläseura voi toimia yhteyslinkkinä. Kevääseen varustautumista voi tehdä putsaamalla vanhoja linnunpönttöjä ja asentamalla uusia kevään muuttolintuja varten. Nyt on otollisin aika tähän puuhaan ja kesäaamuina linnut palkitsevat työn kauniilla laulullaan lähipuista käsin.

Syksyynkin voi jo nyt varustautua, etenkin koululaiset ja opiskelijat. Meneillään on nimittäin koulujen valintakierros niin peruskoulun kuin ammatillisten oppilaitosten osalta. Putkilahden lapsilla on mahdollisuus valita ala-asteen opinahjoksi joko Vespuolen ala-aste Oittilassa tai Tammijärven ala-aste. Näihin kouluihin on järjestetty kuntien puolesta ilmainen koulukuljetus. Jos valinta osuus muuhun kouluun, ei Korpilahden kunta osallistu millään lailla kuljetuksiin. Oittilassa toimii kaksi opettajaa ja Tammijärvellä kolme. Tammijärven koulussa järjestetään lisäksi esikouluopetus omana opetusryhmänä.

Putkilahden koulua koskevat valitukset ovat edelleenkin valitusviranomaisten käsissä. Keski-Suomen lääninoikeus antoi viimeisimmän päätöksensä siten, että se hylkäsi valituksen, jossa pyydettiin kumoamaan viimeisin valtuuston tekemä päätös, jolla Putkilahti viime syksynä sulki ovensa. Päätöksen perustelut ovat osittain täysin ristiriidassa Korkeimman Hallinto-Oikeuden antamaan aiempaan päätökseen nähden. Asian käsittely on jälleen siirtynyt KHO:n käsiin. Varmaa asiassa kuitenkin on se, että vaikka ainoa voimassa oleva päätös tällä hetkellä on se, että Putkilahdessa pitäisi Vespuolen koulunkäyntiä tällä hetkellä jatkaa, niin koulun ovet pysyvät toistaiseksi Putkilahdessa kiinni. Koulukiinteistön käytöstä muihin hankkeisiin ei myöskään ole vielä mitään selvitystyötä käynnissä.

Seuraava kylälehti ilmestyy pääsiäisen jälkeen, joten toivotan kaikille lehden lukijoille OIKEIN HYVÄÄ PÄÄSIÄISEN AIKAA !

Putkilahdessa 28.2.1999

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Anne-Maria Perttula

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3/1999 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Järettömän työtähän tämä on, kesähän tämän kuitenkin tekisi sanoi Rantasen Oskari, talvella lunta kun lapioi.