Kylällä on mahdollisuuksia

Suomen asutus on painottunut eurooppalaisen kehityksen mukaisesti kasvukeskuksiin ja niiden ympäristöön. Näin ovat erityisesti pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun ja Oulun mutta myös Jyväskylän, Vaasan ja Kuopion seutujen väkimäärät kasvaneet.

Etenkin nyt eduskuntavaalien yhteydessä on keskusteltu aiheellisesti siitä, onko kehitys ollut liian voimakasta ja yksipuolista. Korpilahden ja Putkilahden näkökulmasta kysymyksessä on joka tapauksessa tosiasia, joka pitäisi ottaa oikein ja josta pitäisi yrittää hyötyä. Kärkisten sillan valmistuminen oli aivan välttämätöntä Putkilahdelle. Olen varma, että liikenneyhteyksien olennainen parantuminen vaikuttaa vielä monin tavoin myönteisesti koko Vespuolen ja myös Putkilahden kehitykseen, jos kehitykselle vain annetaan aikaa.

Korpilahden kunnan tulisi välttää kaikin tavoin ratkaisuja, jotka vievät Putkilahdelta edellytyksiä kehittyä ja ottaa uusia asukkaita vastaan. Esimerkiksi maankäytössä, elinkeinopolitiikassa ja palveluissa pitäisi toimia kasvua tukevasti. Tie on pitkä ja se vaatii ainakin kymmenen vuoden, ehkä pitempääkin tähtäystä.

En usko laajassa mitassa etätyöhön tai hurskaisiin toiveisiin Putkilahden kasvusta. Kehittyvä tietotekniikka täytyy tietenkin hyödyntää kaikin tavoin. Mutta Putkilahdenkin kasvupolitiikka on arkisempaa ja perinteisempää. Liikenneyhteydet ovat nyt hyvät. On keskityttävä sellaiseen radikaaliin tonttipolitiikkaan, joka tuo työpaikkoja ja asukkaita, pienteollisuutta ja pienyrityksiä.

Tämä voisi olla hyvä matkailu- ja seikkailukylä. Löytyisikö kesäaikaista majoitustilaa ja sen tuntumaan paikkaa muutamalle matkailuvaunulle? Entäpä vierasvenesatama, joka täydentäisi nyt nuorisoseurantalon rannassa olevaa laituria? Entä yrittäviä tekijöitä?

Etusivulle...

Matti Linnanahde
paakirjoitustoimittaja@demari.fi

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3/1999 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Järettömän työtähän tämä on, kesähän tämän kuitenkin tekisi sanoi Rantasen Oskari, talvella lunta kun lapioi.