Vespuoli villitsee

Tietoa Vespuolen kylien kehittämishankkeesta:

Toinen Vespuolen kehittämishankekausi on parhaillaan pyörähtämässä käyntiin. Toimintasuunnitelmaan on tänä vuonna sisällytetty mm. koulutusta, opintoretkiä ja alueen markkinointia sekä tehostettua tiedottamista. Tarkoitus on ilmoittaa myös Putkilahti-lehdessä kuukausittain hankkeen puitteissa järjestettävistä tapahtumista, sekä informoida hankkeista yleensä.

Kenelle Vespuolen kylien kehittämishanke on tarkoitettu?

Hankkeen etuja voivat hyödyntää:
1. maa-ja metsätalouden harjoittajat
2. maataloutta harjoittavat yritykset
3. maatilalla tai maatilalta käsin toimivat yrittäjät tai yritykset
4. muu yrittäjä tai yritys (yhdistys), joka ketjuuntuu edellämainittujen kanssa

Mitä hyötyä hankkeesta on?

Hankkeessa mukana oleva henkilö voi hakea korotettua investointitukea (max.35%) seuraaviin kohteisiin, jotka eivät kuulu perusmaatalouteen:
1. tuotanto-ja myyntirakennusten rakentaminen, laajentaminen, peruskorjaus.
2. varastorakennusten rakentaminen, laajentaminen, peruskorjaus.
3. tuotannossa ja valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden hankinta sekä korjaustyöt
4. kiinteistöjen hankinta (erityisen painavilla perusteilla)

Korotettua kehittämistukea (max.75%) voidaan hakea:


1. suunnittelu- ja selvitystyöhön
2. asiantuntija-apuun
3. koulutukseen
4. markkinointiin (suunnittelutyöhön), ei perusmaatalouteen.

Rahoitusavustuksia voi siis hakea pääasiassa maatilallinen sivuelinkeinonsa kehittämiseen. Myös ei-maatilalliset henkilöt, jotka toimivat yhteistyössä maatilallisten kanssa (esim. maatila-tuotteiden- tai palvelujen myynti, rakennusalan verkosto tms.) kuuluvat rahoituksen piiriin. Tuen saaminen ei edellytä asumista Vespuolella. Avustusta voidaan hakea myös esim. kylätalon kunnostukseen, atk-laitteiston hankintaan (hankintahinta max.10 000 mk), sekä hakelämmitysjärjestelmään. Hankkeessa mukana olevat henkilöt voivat osallistua myös järjestettäviin tapahtumiin, koulutustilaisuuksiin ja opintoretkiin maksutta/erittäin kohtuullisesti, sekä halutessaan olla mukana yhteismarkkinointimateriaaleissa; esitteissä, palvelukansiossa, tiedotteissa jne. Rahoitushakemusten täytössä avustaa JÄMSEK / hankkeen vetäjä.

Omarahoitusosuus tulee olemaan tälle vuodelle 270 mk/talous. Liittymiset voi ilmoittaa hankkeen vetäjälle, joka vastaa mielellään myös tiedusteluihin: Tarja Nieminen, puh. ja fax. 824 577, 040 556 7388

Maaliskuun koulutustapahtumia:

Lihankäsittelykurssi:

        
-Tietoa lihankäsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä 
Kunnan eläinlääkärin ja terveystarkastajan luento aiheesta
-mahdollisuus esittää kysymyksiä   
11.3. klo 19.00 Villa Cawenissa. 
Kahvitarjoilu

- sian teurastus ja paloittelu        
maaliskuun lopulla Aholassa.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan kyläkauppojen ilmoitustauluilla.    

 -naudan teurastus ja paloittelu.    
maaliskuun lopulla.
Tarkempi ajankohta kyläkauppojen ilmoitustauluilla.                  

Tuotemerkkikoulutus:

-miten tehdään tuote; tuotemerkin rakentamisen palikoita 12.3. klo 19.00 Majatalo Morvassa. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä hankkeen vetäjälle.

Ideasta tuotteeksi-koulutus:

-marjojen jatkojalostaminen idea-asteelta kaupan hyllylle. Maaliskuulla Villa Cawenissa. Tarkempi ajankohta kyläkauppojen ilmoitustauluilla.
Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3/1999 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Järettömän työtähän tämä on, kesähän tämän kuitenkin tekisi sanoi Rantasen Oskari, talvella lunta kun lapioi.