Vespuoli villitsee

Vespuolen kylien kehittämishankkeen kuulumisia

Kevät lähestyy hengästyttävää vauhtia, ja vielä on paljon toteutettavia suunnitelmia ennen kesälaitumia. TE-Keskuksen hankevetäjien koulutustilaisuudessa kerrottiin kuulumisia tulevista ohjelmakausista ja muistutettiin siitä tosiasiasta, että mikäli haluaa hakea investointitukea/kehittämistukea 5b-hankkeiden nykyisillä tukiprosenteilla (35%/75%), hakemusten pitäisi olla TE-keskuksessa viimeistään alkusyksystä, jotta päätös ehtii valmistua tämän vuoden puolella. Ensi vuoden tukiprosentit tuskin tulevat olemaan samaa luokkaa, joten jos jollakulla on suunnitelmia, hakemus kannattaa laittaa sisään hyvissä ajoin. Erityisesti rakennusinvestointihakemusten valmisteluun kannattaa varata riittävästi aikaa.

Vespuolen kokoisella alueella tiedottaminen on osoittautunut erityisen hankalaksi. Vespuoli käsittää useita kyliä, ja ainoa säännöllisesti ja tiedotuksenkin kannalta riittävän usein ilmestyvä lehti on Putkilahden kylälehti. Kylätutkimuksessa esitettyyn kysymykseen tiedotuslehden tarpeellisuudesta Putkilahden alueen mökkiläiset ja vakioasukkaat kokivat Putkilahden kylälehden riittäväksi ja hyvin palvelevaksi. Muiden kylien (Rutalahti, Päiväkunta, Synsiä, Oittila, Raidanlahti, Veijo) vakioasukkaat ja etenkin mökkiläiset toivoivat jonkinlaista tiedotuslehteä ilmestyväksi, vähintään neljä kertaa vuodessa. Tästä syystä kehittämishanke päätti julkaista tämän vuoden aikana neljä kokeiluluontoista numeroa Kotikylän Sanomat-nimistä tiedotuslehteä, jonka ensimmäinen numero jaetaan jokaiseen Vespuolen talouteen sekä kesäasukkaille. Kotikylän Sanomat julkaisee mm. kylätutkimuksen tulokset kahdessa ensimmäisessä numerossaan. Lehden tulevaisuus riippuu siitä, kuinka tarpeelliseksi sen olemassaolo koetaan.

Maaliskuun aikana toteutettiin hankkeen puitteissa lihankäsittelykurssin ensimmäinen osio, joka piti sisällään naudan, sian ja villisian teurastuksen sekä paloittelun. Syksyllä toteutetaan jatkojalostusosio, jossa päästään perehtymään makkaran, leikkeleiden yms. tuotteiden valmistuksen saloihin.

Tarja Nieminen
p. 824 577, GSM 040 556 7388

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
4/1999 huhtikuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.