Kilvensalmen kehittämiskuulumiset

Kilvensalmen alueen kunnostustyöt jatkuvat laitureiden rakentamisella. Valo Salo rakentaan alkukesän aikana laiturit sekä vesipiste pyritään kunnostamaan myös ennen juhannusta. Runsaslumisen talven ja nopean kevään tulon myötä hiekkamontulla on ollut melkoiset vesivalumista aiheutuneet vauriot. Nämä vauriot korjataan. Varsinainen hiekkamontun korjaaminen siirretään syyskesään johtuen kelirikkoajasta ja kesälomakauden läheisyydestä. Suuria maansiirtokoneita ja hiekka-autoja ei ole mahdollista kuljettaa tässä vaiheessa Kilvensalmen alueelle. Lomakausi tuo myös parkkialueelle sen verran käyttäjiä, ettei katsottu kovin järkeväksi lähteä tekemään massiivisia maansiirtotöitä autojen sekaan. Projektiryhmä päätyi yksimielisesti siirtämään parkkialueen kunnostuksen syksyyn.

Ranta-alueen ruoppausta on myös päätetty siirtää syys- ja talvikaudelle. Ranta-alueen osalta on jokaisella venepaikan haltijalla mahdollisuus tarkastella kesäkauden aikana ne ongelmakohdat, joita omaan paikkaan liittyy sekä miettiä kiinteästi rakennettujen veneiden säilytystelineiden osalta joko niiden purkamista tai siirtoa. Rannan ruoppaus olisi hyvä tehdä kokonaisuutena eikä koukkauksina sieltä täältä. Ruoppausalueen laajuutta ja syvyyttä tarkastellaan kesäkauden aikana. Toivottavaa on, ettei kukaan ryhdy rakentamaan kiinteää veneenpitopaikkaa tänä kesänä käsiteltävälle alueelle.

Eli tänä keväänä alueella ei kaiveta mitään ja veneet voi laittaa paikoilleen kesää varten. Kesällä tarkistetaan ruoppauksen aikataulutusta ja parkkialueen kunnostamisesta tiedotetaan käyttäjille riittävän ajoissa alueelle sijoitettavalla tiedotustaululla ja kylälehden välityksellä.

Rahoitusta hankitaan

Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 111108 mk. Rahaa projektille on saatu kasaan tähän mennessä n. 17000 mk. Keski-Suomen ympäristökeskus ei ole vielä ratkonut saariston ympäristönhoitotukia, joten sen osalta on epäselvää tulopuoli. Ympäristökeskukselta anottiin hiukan auki 40 000 mk. Korpilahden kunta on myöntänyt hankkeeseen 12000 mk jakaantuen kahdelle vuodelle. Käyttömaksut on saatu miltei sataprosenttisesti tälle vuodelle. Rahaa kuitenkin tarvitaan vielä kovasti ja sitä varten on meneillään suunnitelmia seuraavista rahanhankintakeinoista:
  • kesäkuun aikana järjestetään arpajaiset
  • kesäkuussa myyntiin tulee Kilvensalmi-paita hintaan 70 mk
  • elokuussa myyntiin tulee seinäkalenteri vuodelle 2000
  • elokuun 29. päivänä Kilvensalmessa Venetsialainen ilta
Edellä mainittujen lisäksi on mahdollista edelleenkin kartuttaa projektitiliä rahalahjoituksin. Tili on Korpilahden osuuspankin Putkilahden konttorissa 516616-47669. Arpajaisten järjestämistä varten tarvitaan tavaralahjoituksia ja lisäksi itse rakennusvaiheessa kaikenlainen työ ja materiaaliapu on tervetullutta. Puhetta on ollut leikkisästi myös vapaaehtoisesta tietullista juhannuksena alueelle.

Talkoita tiedossa

Seuraavat työtalkoot alueella pidetään 12.6., jolloin saatetaan päätökseen puuston raivaus paikoitus- ja ranta-alueella. Maanomistaja on antanut luvan, että jäljelle jääneet kaadetut puut voidaan kerätä polttopuiksi mökeille. Siis jokainen, joka tulee puiden keräämiseen mukaan, saa keräämänsä puut itselleen saunapuiksi. Talkoot aloitetaan aamulla klo 9.00 ja jatketaan siihen asti kunnes työ on saatu päätökseen.

Syyskesällä on vuorossa sitten parkkialueen eri tasojen välisen rinteen kiveystalkoot. Tästä tiedotetaan sitten lähemmin kun asia on ajankohtainen. Jätekatos rakennetaan myös syksyllä talkooapua hyväksi käyttäen ja rahavarojen niin salliessa. Jätekatokseen tehdään valupohja, jonka päälle sitten katos rakentuu.

Muuta selvittelytyötä

Kesän kuluessa selvitetään sähkön hankintaan liittyviä yksityiskohtia. Tarkoitushan on saada alueelle pysyvät sähköpistokkeet autoja varten sekä jätekatokseen valaistus. Alueen käyttäjien taholta on noussut esiin myös nopeusrajoituksen poistaminen salmesta. Nopeusrajoitus on saanut aikaan sen, että ranta-alueet kuluvat nopeammin nyt kuin ennen nopeusrajoituksen voimaantuloa. Moottoriveneiden laskiessa salmeen tullessa nopeuttaan, nostaa se suuremmat allokot rantaa vastaan kuin ajettaessa tasaista nopeutta. Toinen selvitettävä asia vesiviranomaisten suuntaan on ankkurointikiellon saaminen lähteen kohdalle. Lähteestä menee vesijohto salmen ali Kilvensaareen ja käytön lisääntymisen myötä on vaarana että ankkuroivat veneet rikkovat vesijohdon.

Projekti siis etenee hitaasti mutta varmasti. Prokjekti elää rahavarojen myötä ja mitä enemmän saadaan rahaa kasaan, sitä ripeämmin saadaan asioita eteenpäin. Kaikki ideat ja tuki hankkeelle otetaan vastaan !

Anne-Maria Perttula projektivastaava p. 825127

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5/1999 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.