Kalastuskunnat tiedottavat

Yijälän-Kouhinsalon kalastuskunta
Jorma Autioniemi, Pentti Järvinen, Martti Autioniemi ja esimiehenä Pentti Könnö

Luvat ja pyydysmaksut: Huvilanomistajille max. 12 yksikköä. Huvilanomistajan manttaalin mukainen kalastusoikeus kaksi yksikköä on maksuton ja sen jälkeen ylittävältä osuudelta korvaus on 10 mk/yksikkö. Alueella asuville maanomistajille manttaalin mukainen kalastusoikeus on maksuton, sen jälkeen korvaus on 10 mk/yksikkö ja ylärajaa ei ole. Ulkopuolisille myydään myös max. 12 yksikköä. Uistelulupa on 15 mk/vuosi, osakkaille kuitenkin ilmainen. Kalastuskunnan alueella suositellaan pidättäytymistä alle 40 mm:n verkoista, suositus ei koske muikkuverkkoja. Verkot on merkittävä 2 mk:n muovisella lupamerkillä. Vesilintujen metsästys maksaa ulkopuoliselle 50 mk/kausi. Metsästys, ravustus ja piisaminpyynti on osakkaille vapaata. Lupia myyvät Pentti Könnö ja Jorma Autioniemi. Kalastuksen valvojina toimivat Martti Autioniemi, Jorma Autioniemi, Pentti Könnö, Timo Kalliola, Kyösti Järvinen, Raimo Saikkonen ja Ilkka Kurkela.

Ylisjärven kalastuskunta
Seppo Heinonen, Oiva Saarinen, Jorma Autioniemi ja esimiehenä Veikko Riikonen

Pyydysmaksut: Ranta-asukkailla on oikeus kahdeksaan pyydysyksikköön, joista enintään kolme verkkoa. Pyydysyksikön hinta on 5 mk/yksikkö ja uistelulupa 10 mk/vuosi. Osakkailta ei peritä pyydysmaksua. Lisäyksiköistä ja yli kolme metriä korkeasta verkosta peritään kaksinkertainen maksu. Kalastuskunnan alueella ei ole pyyntirajoituksia eikä rauhoitusalueita. Suositellaan, että ei käytettäisi verkkoja silmäkoko 35-54 mm. Vesilintujen metsästykseen myönnetään enintään 25 kpl 70 mk:n lupia. Sääntö koskee myös osakkaita. Ravustus ja piisaminpyynti on sallittua Lupia myy Veikko Riikonen. Kalastuksen valvojina toimii Jorma Autioniemi, Veikko Riikonen ja Aarne Sorvali.

Peuhan kalastuskunta
Reino Koskinen, Pertti Mäkelä, Kalevi Jokinen ja esimiehenä Erkki Hakanen

Luvat ja pyydysmaksut: 5 mk/yksikkö ja ulkopuolisille 17 mk/yksikkö. Huvilan omistajille kuuluu seitsemän yksikköä. Mökin vuokraajalla on oikeus kalastaa yhdellä verkolla ja kahdella katiskalla. Paikkakunnan ulkopuolella asuvalla perikunnan jäsenellä on oikeus kalastaa viidellä pyydysyksiköllä (katiska on yksi yksikkö ja verkko on kaksi yksikköä). Lupia myyvät Eero Rantanen ja Pertti Mäkelä.

Rajoitukset ja rauhoitukset: Yksi vapalupa 10 mk/henkilö, moottoriuistelu kielletty kalastuskunnan alueella, ravustus kielletty Rajajärvessä ja Nokkospohjan pohjukasta Haapalahden pohjaan Nokkosella, yksi verkko (2X30) jatassa 30 m päittäin, suositellaan pienimmäksi solmuväliksi 40 mm, rysä saa olla enintään yksi metriä korkea ja yksiaitainen, verkkoja ei tule kiinnittää kepein, vaan naru + pola systeemillä, verkkoihin tulee kiinnittää lupamerkit ja katiskan polaan suositellaan laitettavaksi omistajan nimi.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut: vesilintujen metsästys on kielletty Ylisjärven kalastuskunnan rajasta Holman luotoon, vesilintujen metsästys on luvallista vain osakkaille plus yhdelle vieraalle, piisaminpyynti on vapaata.

Kalastuksen valvoja ovat: Kolevi Jokinen, Pertti Mäkelä, Erkki Heinovirta ja Erkki Hakanen.

Putkilahden Ruotsula-Kilvensalo- Varman kalastuskunta
Juhani Mäkinen, Heikki Pere, Viimo Salo ja varaesimiehenä Niilo Huujärvi

Luvat ja pyydysmaksut: Pyydysmaksuna on edelleen 5 mk/yksikkö. Ulkopuolisille sekä paikallisille lisäverkot 17 mk/yksikkö. Huvilanomistajilla oikeus seitsemään yksikköön, muutoinkin yhtenevät käytännöt Peuhan kalastuskunnan kanssa. Lupia myyvät Niilo Huujärvi, Viimo Salo ja Virran Puoti.

Rajoitukset ja rauhoitukset samat kuin Peuhan kalastuskunnalla. Lisäksi todetaan, että muikkuverkkoja saa pitää. Mokan alueella saa laittaa kaksi verkkoa jataansa. Verkkojen väli 30 m päittäin. Lahtivesillä (Lakkulansalmi rajana) vapalupa 10 mk, yksi viehe/lupa/henkilö. Selkävesillä ei vaparajoitusta eikä moottoriuistelu ole kielletty. Koivusalmessa kalastus on kielletty. Linjalta Harasaari - Vehkakivet 500 m leveä kaista itään on kalastus kielletty touko- - kesäkuun ajan.

Ravustus, piisaminpyynti ja vesilinnut: Sama käytäntö kuin Peuhan kalastuskunnalla. Lisäksi ravustus on kielletty Huujärvessä ja Rajajärvessä.

Kalastuksen valvojina toimivat: Viimo Salo, Seppo Ulvila, Juhani Mäkinen, Kyösti Järvinen, Keijo Salminen ja Tauno Harjula.

Kalastuskuntien rajat on merkitty Nuorisoseurantalon ilmoitustaulun kartassa. Tarkennuksia voi pyytää kalastuskunnan jäseniltä. Kalastuskunnat pitävät kokouksensa keväällä. Kokouksiin toivotaan lisää osanottajia.

Niilo Huujärvi
Veikko Riikonen
Jorma Autioniemi
Erkki Hakanen

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
5/1999 toukokuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.