Esiselvitys kyläkoululle

Esiselvitys seikkailu- ja elämyspainotteisen luonto- ja leirikoulutoiminnan käynnistämiseksi lakkautetulle Putkilahden kyläkoululle.

Putkilahti lähiympäristöineen tunnetaan valtakunnallisesti kulttuurimaisemistaan. Putkilahden koulu sijaitsee kyläraitilla, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää Putkilahden kulttuurimaisemakokonaisuutta. Tämän arvokkaan maisema-alueen maisemahoidon kehittämiseksi on ympäristöministeriöön tehty hankehakemus kuluneen kevään aikana.

Koulualueen rakennukset sijaitsevat keskeisellä paikalla. Sieltä on hyvät liikenneyhteydet sekä maitse että vesireittejä käyttäen. Oheispalvelut (kyläkauppa, pankki) ovat koulun välittömässä läheisyydessä.

Koulurakennukset ovat helposti muunnettavissa leirikoulutoimintaan sopiviksi. Rakennusten kunto tulee tarkistaa tarvittavia korjauksia varten. Samoin leiri-, luontokoulussa tarvittavasta kalustosta ja oheismateriaalista on tehtävä luettelo. Kaluston sijoituspaikkana on koulu, mutta jotain materiaalia voitaisiin myös lainata esim. varhaiskasvatuksen ja alkeisopetuksen käyttöön muualle.

Luontokoulutoiminnan edellytyksenä on yhteistyön käynnistäminen kunnan- ja maakuntatason viranomaisten, alueen yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Samoin tulee huolehtia toimilupa-asioiden valmistelusta, varmistaa laatutaso ja kehittää seurantajärjestelmä.
 

Luonto- ja leirikoulutoiminnan tarjoamat palvelut tulee tuotteistaa niin, että lähtökohtana ovat eri kohderyhmien tarpeet, yrittäjien resurssit ja ympäristön tarjoamat resurssit. Ensimmäiset kokeiluryhmät voisivat käyttää Putkilahden koulua jo tulevana syksynä. Mitä nopeammin tyhjillään oleva koulurakennus saadaan käyttöön sitä parempi.

Nyt tehtävän esiselvityksen aikana on jo kartoitettu oman kunnan yhteistyötahoja ja mahdollisia kohderyhmiä, jotka voisivat hyödyntää luonto-, leirikoulun tarjoamia palveluja. Tällaiselle tarjonnalle on selvästi kysyntää myös valtakunnallisesti. Monet asiat, jotka meistä maalla asuvista ovat itsestäänselvyyksiä, ovatkin unohtumattomia elämyksiä  kaupunkilaiselle. Huikaisevan kaunis maisemaakaan (joita Putkilahdesta löytyy) ei välttämättä sykähdytä sitä, joka näkee sen päivittäin, mutta muualta tulleelle se tarjoaa ainutlaaituisen kokemuksen.

Esiselvityksen jatkohanke on liitetty osaksi Vespuolen kylien kehittämisen jatkohanketta, joka painottuu luonto-, seikkailu- ja maaseutumatkailuun. Hankkeen tavoitteena on tukea jo tehtyjä investointeja ja mahdollistaa uusien investointien syntyminen valmistamalla luonto- ja maaseutumatkailijoille laadukkaita matkailupaketteja. Hanke kehittää myös osallistujien valmiuksia palvelujen tuottamiseen ja yritystoimintaan. Tarkoituksena on lisätä alueen tunnettavuutta ja tukea alkutuottajia ja elintarvikkeiden jalostajia verkostoitumalla ateriapalvelujen tuottajien kanssa.

Elämys-, ja kokemuspainotteisen luonto- ja leirikoulutoiminnan käynnistyminen ja jatko tulevaisuudessa vaativat kaikilta osapuolilta yhteistyötä. Tekemistä on varmasti paljon, mutta onnistuessaan hankkeesta on hyötyä sekä leirikoulpalvelujen käyttäjille että näiden palvelujen (kaikkine oheispalveluineen) tuottajille.

Putkilahti on perinteisestikin tarjonnut puitteet monenlaiselle vapaa-ajan vietolle, virkistäytymiselle ja opiskelulle. Kuuluisat Putkilahden taideleirit 40- ja 50-luvuilla hyödynsivät maisemia, joista voimme nauttia vielä tänäänkin. Kouhinsalon tienvarret rantoineen ovat lintuharrastajan paratiisi ja melojalle Putkilahden alueen sokkeloiset vedet ovat kokemus.

Allekirjoittaneelle kierros toukokuisena päivänä Putkilahden kyläseuran puheenjohtajan kanssa alueella oli elämys. Savolaisena olen nähnyt sikäläisiä kauniita maisemia Saimaan ympäristössä, mutta Putkilahden lehtomainen vehreys, Päijänne komeudessaan ja rakennettu ympäristä kauniine pihapiireineen ovat näkemisen arvoisia. Tästä kaikesta on myös muualta tulleiden mahdollisuus nauttia ja se voi tapahtua luontoa kunnioittaen.

Arja Antikainen
hankevetäjä
 

 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
6/1999 kesäkuu 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.