Kilvensalmi -projekti elää

 

 
 
 
 
 

Lomakauden alussa vietiin päätökseen Kilvensalmen hiekkamontun alueen puuston raivaus talkoilla. 12.6. Työssä hääri kymmenkunta innokasta kesäasukasta kasaten saunapuuta mökille vietäväksi. Puuston osalta raivausta ei tänä kesänä enää suoriteta. Raivattavaa toki jäi vielä tienvarteen, mutta siihen paneudutaan sitten ensi vuoden puolella. 

Lomakausi toi alueelle siinä määrin käyttäjäkuntaa autoineen, ettei varsinaiselle hiekkamontulle tehdä vielä mitään. Parkkialueesta on saatu kuvat valmiiksi ja ne tullaan asettamaan näy-tille montulle mahdollisimman pian kommentteja varten. Kuvien poh-jalta on tehty myös tarjouspyynnöt maansiirtourakoitsijoille varsinaisen työn tekemistä varten. Tarjousten palauttamisaika on elokuun puolella.
Valo Salo on ahkeroinut laiturirakennelmien kimpussa ja laiturit alkavat olla kohta loppusuoralla. 
Ranta-alueen osalta ei myöskään tapahdu mitään tänä kesänä, koska järkevin tapa rantaviivan muokkaamiseksi  on tehdä se jäältä käsin. 

Projekti elää rahavarojen mukaan
Projektin osalta takapakkia on tullut rahoituksen johdosta. Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle 5000 mk avustusta saariston ympäristöhoitorahoista. Keski-Suomen osuus ko. rahoihin valtakunnan tasolla oli tänä vuonna ainoastaan 20 000 mk, jota oli kahdeksan eri hanketta tavoittelemassa. Alunperin anoim-me ympäristökeskukselta hieman vajaata 40 000 mk ja siitä summasta jäätiin todella kauas. 
Projektin toteutusta ei voida viedä eteen-päin ilman rahaa ja sitä varten kaikki keinot ja konstit on otettava käyt-töön. 

Paita ja arvat myyn-nissä
Kilvensalmi-projekti on saanut oman nimikkopaidan logoineen. T-paitaa voi ostaa Anneli Långilta (kesämökiltä Ruppasaaresta) tai Virran puodilta. Paidan hinta on 70 mk ja tuotto käytetään kokonaisuudessaan projektin rahoitukseen.
Virran puodilla on myyn-nissä projektin hyväksi arpoja 10 markan hintaan ja palkintoja on todella paljon. Nyt kannattaa ostaa arpa ja tukea hyvää hanketta samalla, kun lunastaa palkintoaan.

Venetsialainen ilta on tulossa elokuun lopussa hiekkamontun alueelle ja sillä kartutetaan myös projektikassaa.

Syyskuussa tositoimiin
Tavoitteena pidetään edelleenkin, että hiekkamontussa sijaitseva parkkialue pääs-täisiin syyskuussa kun-nostamaan. Nyt jää nähtäväksi miten rahavaramme sen sallivat. Mikäli rahavarat eivät riitä koko alueen käsittelyyn, harkitaan osakäsittelyä. Säh-kön hankintaa alueelle myös työstetään ja tehdään laskelmat jätekatoksen osal-ta. Jätehuollon hintaa myös selvitellään syksyn aikana, samoin kunnan intressiä ottaa jätekatos hoitaakseen. 

Projekti siis elää, mutta mal-tillisella vauhdilla. Tar-peen mukaan kaksivuotiseksi aiottua projektia pitää myöhemmin jatkaa, jos se siltä tuntuu. 

Anne-Maria Perttula
projektivastaava
 
 
 

 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
7/1999 heinäkuu 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.