Elonkorjuu-juhlaa ja ruskan taikaa

 

 

Lämmin ja kaunis syksy on mahdollis-tanut elonkorjuun hyvissä olosuhteissa. Eri asia sitten on, onko ollut mitään korjattavaa kuuman kesän jälkeen. Viljasato on jäänyt pieneksi, juurekset ovat kärsineet kuivuutta ja marjasatoakin on kesän lämpimät verottaneet. Sieniä jonkin verran on löytynyt ahkerien etsijien koreihin. Odotettavissa on kuitenkin kaunis ruska-aika. 

Korpilahden yhteiskoulu vietti 50-vuotisjuhliaan syyskuun ensimmäisenä viikonvaihteena. Juhlallisuuksiin oli kutsuttu kirjeillä niin entisiä oppilaita kuin henkilökuntaakin. Juhla oli näyttävä kavalkadi koulutyöstä ja koululaitoksen kehityksestä Korpilahdella. 
Putkilahden kouluhistoria päättyi vuosi sitten. Edelleenkin asia on valitusprosessissa ja tällä hetkellä voimassa olevan päätöksen mukaan koulutyön pitäisi jatkua kylällä. Tosiasia kuitenkin lienee se, ettei kylässämme enää koulutyötä jatketa. Putkilahden peruskoululaiset hajaantuivat kolmeen eri kouluun ala-asteen osalta. 

Se, ettei kylällä ole koulua, on seurausta väkiluvun vähenemisestä ja lasten määrän olennaisesta pienuudesta. Kylälle on jatkuvasti kuitenkin kysyntää ja asuntojen hakijoita. Virran Puodin seinällä on tälläkin hetkellä etsintäkuulutus omakotitalosta nelihenkiselle perheelle. Asukkaiden saaminen kylälle on siis edelleenkin avainhanke niin kyläseuralle kuin kaikille kylässä asuville. Taloja on tyhjillään! 

Maisemanhoitoon Putkilahden alueella tutustui syyskuun ensimmäisellä viikolla vaikutusvaltainen joukko ympäristökeskuksen ja -ministeriön väkeä. Osana maisemanhoidollistakin näkökulmaa palvelee kunnassa käynnistyvä viljelemättömien peltojen kartoitus ja niiden saaminen jälleen viljelykäyttöön. Lehmien vähentyminen ja muunkin karjan katoaminen pelloilta on muuttamassa Putkilahdenkin maisemia metsityksen lisäksi. Peltojen saattaminen jälleen viljelykäyttöön on myös eräs tapa saada EU:n kautta lisärahoitusta toimiville viljelijöille ja siten lisätä ammatinharjoittajien elinmahdollisuuksia. Kunnan maatalouslautakunta tulee lähestymään maanomistajia kirjeellä syksyn ja talven aikana.

Kunnalliselämässä on pinnalla viime aikoina ollut satamahanke ja Rostovin ystävyyskaupungin vierailu kunnassa. Talousarvion laadintaan on myös paneuduttu sekä tuskailtu nykyisen talousarvion kanssa. Kunnan talous on heikoilla ja keinoja menojen karsimiseksi  joudutaan jatkuvasti miet-timään ja priorisoimaan asioiden tärkeysjärjestyksiä.
Henkilöstöpoliittisia ratkaisuja on myös aktiivisesti jouduttu pohtimaan ja ratkaisut tehdään syyskauden aikana. Omalta osaltani alkanut syksy on ollut työntäyteinen eikä kunnalliselämä näytä yhtään helpottuvan jatkossakaan. 

Syksyn toimintakausi alkaa kansalaisopistossa, seurakunnassa ja eri järjestöissä. Koska kulkeminen kylältä kirkonkylälle on iltaisin vaikeaa jollei omaa autoa ole, voitaisiin kartoittaa kimppakyytimahdollisuuksia talven varalle. Ilmoittakaa menoistanne  ja oletteko valmiita tarjoamaan kyytiä tai oletteko sitä vailla. Muistakaa myös Tammijärven suunnalla tapahtuvat harrasteet. Putkilahden kyläseura on Tammijärven Tammen jäsen, joten ko. urheiluseuran salivuorot ovat myös putkilahtisten käytössä. 
 

Putkilahdessa 5.9.1999
Anne-Maria Perttula
 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
9/1999 syyskuu 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.