TIETOSAVOTTA-projekti tukemaan Vespuolen kehittämistä 

 

 
 
 

       Tieto ei suinkaan aina lisää tuskaa; Kun on kyse nykyisestä leivänsyrjästä tai uuden elinkeinon käyntiin polkaisemisesta, tietoa tarvitaan roppakaupalla jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Juuri käyntiin lähtenyt TIETOSAVOTTA-PROJEKTI pyrkii kartoittamaan mahdollisimman tarkasti maaseudun asukkaiden koulutustarpeet ja vastaamaan niihin järjestämällä täsmäkoulutusta, joka kohdentuu juuri kunkin henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

        TIETOSAVOTTA-PROJEKTIN ensimmäinen osio on yhdeksänsivuinen koulutustarpeen kysely, joka tullaan lähettämään hankkeen puitteissa kaikille hankeosallistujille, sekä kyläseuroille. Koulutukset on tarkoitettu KAIKILLE Jämsän seudun, Keuruun ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnan asukkaille, ja kyselyitä/lisätietoa projektista saa alla olevista yhteystiedoista. 

         Leader-kausi lähestyy ja tietoa tarvitaan, jotta osaisimme hyödyntää hankekauden tuomat edut maaseudun kehittämistyössä. 

         LEADER + kehittämispäiville 16.9. Keuruun Ekokylään kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Paikalla on myös Maaseutuneuvos Eero Uusitalo kertomassa viimekäden tietoja ensikauden hanketyöskentelystä. Tarkoitus on järjestää yhteisbussikuljetus Korpilahdelta. 

        Vespuolen kannattaa hypätä Leader-junaan sankalla joukolla ja olla mukana ensimmäisten joukossa, sillä tässä asiassa tieto lisää mahdollisuuksia!

Tarja Nieminen
p. (014) 824 577 tai (040) 5567 388
wilhunikka@kolumbus.fi
 

TIETOSAVOTTA - projekti

Tausta

Tarkoitus edistää maaseudun yritysten ja kylien kehitystä ja tukea niiden toimintamahdollisuuksia

Kerätään seurantatietoa maaseutuyritysten ja maaseudun asukkaiden koulutustarpeesta ja siihen vastaamisesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Kansainvälisesti vertaillen Suomi on yksi tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaista. Suomi panostaa merkittävästi koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Suomi kulkee kohti tiedon ja osaamisen yhteiskuntaa!

Yhteiskuntaa pitää kehittää ihmisten tarpeista lähtien

Yrityksen kannalta ratkaisevaa on nopeus, joustavuus ja verkostoituminen

Yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan tiedon ja osaamisen kehittäminen on keskeistä

Tulevan ennakointi on erittäin tärkeää!!
 

Kohderyhmä 

Koulutusohjelma on tarkoitettu kylissä kehittämistoimintaan osallistuville, kylissä yrittäjinä toimiville, sieltä työmahdollisuuksia etsiville

Yritysten kehittäminen siihen suuntaan, että niihin voidaan saada uusia työpaikkoja tai lisätä alueella alihankintaa tai osa-aikaista työskentelyä

Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus osallistua uusien kehittämishankkeiden vetämiseen ja toimia alueellaan kouluttajana

Hanke toteutetaan Keski-Suomen 5B-alueilla.  Mukana ovat Jämsän, Keuruun ja Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnat
 

Tavoitteet 

Tukea koulutuksella maaseudun yritystoimintaa

lisätä maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia työllistyä 

valmistautua tulevaan ohjelmakauteen

lisäksi koulutusta ohjataan käynnissä oleviin 5b-hankkeisiin ja maaseudun omaehtoiseen kehittämistoimintaan

Koulutusohjelman ydin on yritystoiminnan perustaitojen kehittäminen, yrittäjämäinen toiminta  ja yhteistoiminnasta saatavat hyödyt
 

Tulokset

Yrityshaastattelut ja koulutustarveselvitys, koulutussuunnitelma, seurantatutkimus toimenpiteiden vaikuttavuudesta

Lähi- ja monimuotokoulutusta

Yrityskohtaista konsultointia

Opintokäynnit, niihin liittyvät tehtävät ja niiden tulosten analysointi

Tietopalvelu: painettu ja digitaalinen materiaali

Seminaarit (2 kpl) maaseutuun ja maaseutuyrittämiseen liittyvistä aiheista
 

Tuloksista tiedottaminen

Hankkeen aikaisessa tiedottamisessa käytetään Tietosavotan www-sivuja erittäin aktiivisesti

Hanke tiedottaa toiminnan aikaisista tapahtumista alueen paikallismedioissa

Hankkeesta raportoidaan rahoittajille ja yhteistyötahoille.  Projektin tuloksia esitetään myös päätösseminaarissa

Tuloksista voidaan laatia artikkeleja alan julkaisuihin ja konferenssiesityksiä

Sisäistä tiedottamista: tiedotteet, kirjeet, www-ilmoitustaulu, www-keskustelu, puhelin, lehti, sähköposti

Ulkoista tiedottamista: lehdistötiedotteet, lehdistötilaisuudet, lehtiartikkelit (itse), ilmoitukset, esineet, lomakkeet käyntikortit, jne
 

Tietopalvelu

Rakennetaan oma tietopalvelujärjestelmä osallistuvien yrityksien, toteuttajan, kylien, ohjausryhmän ja yhteistyökumppaneiden käyttöön
Omat tunnukset, mutta kiinnostuneillekin löytyy tietoa ja infoa
Opetellaan jo ennakoimaan tulevaisuutta
WWW-ympäristö, jolla kaikki oppivat uutta ja saavat mielenkiintoa sekä tiedonvälitys nopeutuu
 

Opiskelumuodot ja osa-alueet

Lähiopetus (luennot, ryhmätyöskentely, keskustelut, harjoitustyöt) 
Etäopetus (kirjallinen materiaali, internet-verkko-opiskelu)
Opintokäynnit
Seminaarit
Lyhytkurssit
Pitempiaikaiset kurssit
Opintokäynnit (3-4)
Seminaarit (3)
Yrityskohtainen konsultointi
 

Koulutustarjonta

Hanketyö / Projektityöskentely
Markkinointi
Talous
Tietotekniikka
Yritystoiminnan kehittäminen
 

TIETOSAVOTTA - projekti
I-vaihe

Koulutustarpeen kartoitus 
Kyselykaavakkeen suunnittelu ja toteutus 
Kohderyhmät ikäjakautuman mukaan
Työssä käyvät/työttömät
Kyselyn postitus
Kartoituksen analysointi ja raportointi
 

TIETOSAVOTTA - projekti
II-vaihe 

Koulutussuunnittelu 
Koulutustilat 
Kouluttajat 
Aikataulu 
Internet ja sähköposti
Raportointi
 

TIETOSAVOTTA -projekti
Ohjausryhmä

Tarja Uusipaasto,  Vesuri-ryhmä / Sammallahden kehittämishanke
Tuomas Rouhunkoski, Kaakonseudun resurssi- ja oppimiskeskus
Yrjö Määttä, Jämsän Maatalous- ja puutarhaoppilaitos
Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen TE-keskus/maaseutuosasto
Marja Salonen, Scripta Manent Oy 
Janne Flyktman, Scripta Manent Oy/Tietosavotta
Yrittäjäjäsen nimetään myöhemmin
Keuruun Seudun edustaja nimetään myöhemmin
 

TIETOSAVOTTA -projekti
Organisaatio

Janne Flyktman, projektipäällikkö
Marja Salonen, hankkeen hallinnointi ja koulutussuunnittelu
Auli Närhi, graafikko, visuaalinen suunnittelu
Kimmo Rinteelä, palvelimen ylläpito, tekninen tuki
Tuomas Rouhunkoski, yhteyshenkilö
Hankevetäjät
Leader -valmistelijat
 

TIETOSAVOTTA - projekti
Yhteistyökumppanit

Jämsän Seudun Vesuri-ryhmä ry
Jämsän Maatalous- ja puutarhaoppilaitos
Kaakonseudun Resurssi- ja oppimiskeskus
MTK-yhdistykset
Yrittäjäjärjestöt
Total-projekti
EU-hankkeet
Yhteistyöyritykset
KEULINK
JÄMSEK
Kaakkoisen Keski-Suomen Elävät Kylät ry
Keski-Suomen TE-keskus
 

TIETOSAVOTTA -projekti
Hankkeen etenemisprosessi:

a) Kyläkysely (yhdistys, kylätoimikunta, maamiesseura...)
b) Koulutustarpeen kartoitus
? Koulutustarvekartoitus
? Yrityskysely (henkilökohtainen käynti)
c) Tulosten analysointi
d) Koulutussuunnittelu tarpeiden mukaan
? Kouluttajat
? Tilat
e)  Koulutuksen toteutus
 

TIETOSAVOTTA -projekti
www.maaseutu.net/tietosavotta
Toteuttaja: 

Scripta Manent Oy 
Sairaalantie 11 E 
42100 Jämsä
p. 014-712233

 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
9/1999 syyskuu 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.