Kilvensalmen Kehittämishankkeen Tilanne

 

 

Alueen osalta on kesän kuluessa saatu laiturit valmiiksi, mutta ei ole vielä kaikilta osin asennettuna. Laitureiden asentaminen ja vesipisteen korjaaminen odottelee kaivinkonetta alueelle töihin. Parkkialueen kunnostamisesta käydään paraillaan neuvotteluja urakoitsijoiden kanssa aikatauluista sekä kunnostuksen laajuudesta huomioiden hankkeen rahavarat. Tavoitteena on, että ojitus ja viemäröinti saadaan syksyllä kuntoon ennen talven tuloa. Ranta-alueen ruoppauksesta neuvotellaan myös. 
Kehittämishankkeen aikataulutuksen pullonkaulana on raha. Ympäristökeskukselta saatiin 5000 markkaa saariston ympäristötukea (haettiin 40 000 mk). Muista avustuslähteistä kuntaa lukuun ottamatta ei ole toistaiseksi saatu mitään. Erilaisilla tempauksilla on saatu kokoon n. 20 000 mk. Kokonaiskustannukset reilun 100 000 mk hankkeesta ovat saaneet  vain osittain katetta tuloina, joten hanketta on vietävä eteenpäin matalalla profiililla. EU-rahoitusta tullaan hakemaan Vesuri-ryhmän kautta nk. maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisen ja ympäristöhankkeen nimissä. Nähtäväksi jää, saammeko vuoden 2000 puolella tätä tietä lisärahoitusta hankkeelle.
Syksyn aikana tullaan julkaisemaan seinäalmanakka vuodelle 2000, joka tulee myyntiin mm. Virran puodille. Almanakka pitää sisällään kuvia Päijänteeltä ja Kilvensalmen alueelta niin kesä- kuin talviasussa. Kertyvät varat käytetään hankkeen eteenpäin viemiseen. 

Anne-Maria Perttula
 
 
 
 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
9/1999 syyskuu 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Nälkä on tuntematon käsite, sanoi Mikkolan vaari, ison hauen kun rysästä sai.