Korpilahden paikallisopaskurssilaiset harjoittelivat Putkilahdessa

 

 

Pohjois-Päijänteen kansalaisopisto ja kunnan vapaa-aikatoimi järjestivät syyskuun ja lokakuun aikana Korpilahden paikallisoppaiden kurssin. Opetus koostui tuhdista teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista.

Luennoilla tutustuttiin Korpilahden historiaan sekä kunnan nykytilanteeseen, opiskeltiin perustietoja kunnan väestörakenteesta, elinkeinoista ja kunnallispolitiikasta. Samoin tutkittiin luonnon olosuhteita, reittejä ja luontokohteita. Viimeisillä teoriaosuuksilla perehdyttiin korpilahtelaiseen musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja teatteriin ennen ja nyt.

Käytännön harjoituksia tehtiin kolmena viikonloppuna. Ensimmäinen lauantai viettettiin Putkilahdessa. Merja Ahonen Jyväskylän Aikuiskoulutuskeskuksesta luennoi käytännön opastustaidoista ja eräopas Ilkka Talvi Jämsästä luonto-opastuksesta. Iltapäivä vaellettiin Kettuvuoren kierroksella, jolloin kaikki kurssilaiset saivat harjoitella opastusta maastossa.

Kettuvuoren luonto- ja kulttuuripolku osoittautui erinomaiseksi harjoittelupaikaksi. Ilkka Talvi totesi, että pienellä parantelulla ja joillakin lisäyksillä reitti on esimerkillinen. Polun varrella olevat opastustaulut kertovat paikallisen luonnon lisäksi myös alueen asutushistoriasta ja kulttuurista. Omasta mielestäni esimerkiksi Putkilahden valtakunnallisesti merkittävistä taideleireistä (1940-1950-luvuillla) kertovia opastustauluja voitaisiin sijoittaa reitille kertomaan siitä, miten Putkilahden maisemat ovat vaikuttaneet kuvataiteilijoihin. 

Kahtena seuraavana lauantaina harjoiteltiin kohdeopastusta ja kier-toajeluopastusta. Kurssilaiset olivat saaneet etukäteen valita kohteen, jonka he sitten opastivat muille.
Kohteina olivat satama, kirkko, kirjasto ja Alkio-opisto. Kiertoajelu aloitettiin kunnanvirastolta, josta Korpiahon koululle Ulla Huttusen ja Arto Salmisen työ- ja näyttelytiloihin tutustumisen jälkeen siirryttiin Vespuolelle. Siellä kierrettiin sekä Oittilan että Putkilahden 
maas-toissa. Jokainen kurssilainen opasti oman ennalta valitun osuutensa matkasta. 

Kaikkiaan paikallisopaskurssille osallistujia oli seitsemän. Heistä kaksi tuli oman kunnan ulkopuolelta, Helsingistä ja Rovaniemeltä. Kaikki kurssilaiset olivat alusta asti aktiivisia ja tiedonhaluisia. Opastusharjoituksista huomasi, että ennakkotehtäviin oli paneuduttu huolella.

Millainen sitten on hyvä opas?

Merja Ahonen, jolla on vankka koulutus ja kokemus alalta kiteytti hyvän oppaan tuntomerkit: Opas on itse tärkein työvälineensä. Opas on paikkakunnan käyntikortti. 

Arja Antikainen
vapaa-ajanohjaaja
 
 

 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
11/1999 marraskuu


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Järettömän työtähän tämä on, kesähän tämänkuitenkintekisi sanoi 
Rantasen Oskari, talvella lunta kun lapioi.