Vuodet vierivät - Vuosisadat vaihtuvat

 

 
 

Vuosisadan viimeinen kylälehti on käsissäsi. Vuosi 2000 on ovella ja suhtautuminen uuteen vuosituhanteen vaihtelee iästä ja elämäntilanteesta riippuen. Elämä kuitenkin kaiken järjen mukaan jatkuu suhteellisen arkisena ja todellisena huolimatta kaikista ennusteista ja katastrofiuutisoinnista lähinnä atk-maailman osalta. Putkilahti-lehti jatkaa ilmestymistään, Virran kauppa palvelee edelleenkin, koulua käydään ja työtä tehdään vanhaan malliin. Putkilahden kylälehti tosin lakkaa ilmestymästä niille lukijoille, jotka unohtavat maksaa tilausmaksunsa tammikuun aikana. Helmikuussa 2000 tarkistamme maksuluettelon ja postitamme lehden niille, jotka ovat maksunsa suorittaneet.
 

Merkittävä henkilö

Vuoden vaihtuessa lehdistä saamme lukea merkittävistä henkilöistä ja heidän menneen vuoden saavutuksistaan. Putkilahdessakin on kylän toiminnan kannalta olemassa muutamia merkittäviä henkilöitä. Haluan erityisesti nostaa esiin tällä kertaa lehden toimituskunnan jäsenen, Marja Riikosen, joka täyttää vuosia joulukuun aikana. Marja on jo useiden vuosien ajan tehnyt mittavaa työtä kylän eri järjestöjen eteen. Hänen käsiensä kautta kulkevat useiden yhdistysten kirjanpidot ja muut kirjalliset tuotokset. Ilman Marjan työpanosta, olisivat useat tapahtumatkin jääneet toteuttamatta. Riikoska on melko pyyteettömästi ja vaatimattomin palkkioin uhrannut niin omaansa kuin perheen aikaa kylätoiminnalle. Tunnemme hänet empaattisena ja joskus suhteellisen suorasukaisenakin toimijana, jota ei suinkaan voi pitää huonona ominaisuutena kylätoiminnan kannalta.
 

ONNEA MARJA!

Putkilahden kylälehden puolesta haluan lämpimästi onnitella Marjaa hänen täyttäessään pyöreitä vuosia ja samalla kiitän siitä työpanoksesta, jota hän on tähän mennessä antanut niin lehdelle kuin muullekin kylätoiminnalle!

PUTKILAHDESSA 1.12.19-99
ANNE-MARIA PERTTULA
 
 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/1999 joulukuu


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Täytyy tässä tämä kiireellisempi työ ensin tehdä, ennen kuin muihin töihin ryhtyy, sanoi Hakas-Otto syönnin päälle sänkyy 
pitkälleen kun heitti.