Tammijärven ala-asteen opettaja eläkkeelle

 

 
 

Tammijärven ala-asteella vietettiin 30.11.1999 opettaja Mirja Rantasen eläkkeelle lähtöjuhlaa. Mirja Rantanen (os. Lajunen) on toiminut Luhangan kunnan koululaitoksen palveluksessa 26 vuotta ja hän on antanut merkittävän panoksen Mannerheimin lastensuojeluliiton Luhangan osastolle omalla toiminnallaan. MLL:n toiminta on vaikuttanut myös Putkilahden alueella ja lisäksi toiminta Pohjois-Päijänteen kansalaisopistossa on myös näkynyt putkilahtelaisten elämässä. Pidettyä opettajaa olivat saattelemassa ansaitulle eläkkeelle nykyiset oppilaat, henkilökunta, entiset työtoverit ja oppilaat, kunnan edustajat, eri yhteisöt, kyläläiset sekä ystävät.
 
 
 
 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/1999 joulukuu

 
 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Täytyy tässä tämä kiireellisempi työ ensin tehdä, ennen kuin muihin töihin ryhtyy, sanoi Hakas-Otto syönnin päälle sänkyy 
pitkälleen kun heitti.