Kyläseuran syyskokous

 

 
 

Kyläseuran syyskokous pidettiin puheenjohtaja Veikko Riikosen  ja sihteeri Anu Tarvaisen johdolla Osuuspankin kerhohuoneella 19.11.1999. Kokouksessa valittiin yhdistykselle johtokunta ja vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 1999. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten Aulis Hakasen ja Aila Elfengrenin tilalle Matti Ruth ja Juhani Kupiainen.

Kokouksen lopuksi Kirsi Nurminen kertoi matkakokemuksistaan USA:ssa. Oman esityksensä lisäksi hän saikin vastata lukuisiin kysymyksiin ja nähtävänä oli myös runsaasti matkan varrelta hankittuja valokuvia.

Aila Pöytäkangas, joka asuu Sinisellä koululla, on esimerkillisellä tavalla hoitanut koulun ympäristöä.  Kyläseura huomioi asian antamalla Ailalle pienenlahjan.
 
 
 
 
 
 
 

Etusivulle...
Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
12/1999 joulukuu

 
 
 
 


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Täytyy tässä tämä kiireellisempi työ ensin tehdä, ennen kuin muihin töihin ryhtyy, sanoi Hakas-Otto syönnin päälle sänkyy 
pitkälleen kun heitti.