Elävä kylä luotsaa tulevaan

[Pääkirjoitus Putkilahden kylälehdessä 3/2000]
Kylälehden välissä on tällä kertaa jaossa sekä tonttimarkkinat-liite että kysely kylän kehittämisen painopistealueista. Putkilahdessa on jo 90-luvun alussa kartoitettu kylän kehittämisen painopistealueita ensimmäisiä kertoja ja nyt on aika päivittää n. kymmenen vuotta vanha selvitystyö. Jotta se onnistuisi mahdollisimman hyvin, tarvitaan siihen kannanottoja niin vakituisilta asukkailta kuin vapaa-ajanasukkailtakin. Kaikki mielipiteet ja ehdotukset ovat kullan arvoisia, kun luotsataan kylää kohti uusia vuosikymmeniä. Kyselyn pohjalta järjestetään kehittämisseminaari 9.4. Osuuspankin kerhohuoneella klo 12.00 alkaen työpajaperiaatteella, johon kaikki kyläläiset ja kylällä vaikuttavat henkilöt voivat osallistua.

Elävän kylän tekevät sen asukkaat. Putkilahti on miellyttävä, hyvä-henkinen kyläyhteisö, jonka erityinen vahvuus asuinpaikkana on sen kaunis luonto ja läheinen sijainti Jyvässeudusta. Kylälehti on tuonut oman panoksensa asukashankintaan tuottamalla tonttimarkkinat-esitteen, joka on luettavissa myös internet-sivuilla. Tontteja on tarjolla moneen makuun eri puolelta kylää ja tämänkertaisessa liitteessä ovat mukana ensin ehtineet tontinmyyjät. Liite uusitaan mikäli uusia, myytäviä tontteja ilmoitetaan edelleenkin toimitukselle ja ne voidaan kuvata. Kylälehti tarjoaa syntyneestä kaupasta lehden vuosikerran tontinostajalle.

Putkilahti palvelee 2000 - liite on myös tulossa kevään lehden välissä. Nyt on aika päivittää tiedot liitteessä. Mikäli sinulla on tarjolla palvelua, myytävää yms., tarkista oletko vuoden 2000 liitteessä jo mukana. Tiedot tulee tarkistaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä Valto Koskiselta. Liitteestä otetaan hieman ylimääräisiä painoksia, jotka ovat sitten jaossa kylän palvelupisteissä.

Kunnassa etsitään johtajaa.

Korpilahden kunnanjohtaja erosi virastaan ja nyt ovat luottamusmiehet uuden johtajan etsimisen edessä. Pitäisikö johtajan olla määräaikainen, talousihminen, henkilöstöpolitiikan expertti, yritysjohtaja, paikkakuntalainen jne.? Näiden kysymysten parissa on vietetty muutamia iltoja ennen viran aukijulistamista. Kunta tarvitsee johtajaa isolla J:llä, koska Korpilahden tulisi olla melkoinen sukkuloija nykyisessä tilanteessa, jossa Jyvässeutu vetää niin yrittäjiä kuin ihmisiäkin puoleensa ja toisaalta olemme vielä valtiovallan päätöksistä johtuen voimakkaasti sidoksissa Jämsän seutuun. Lisäksi kuntatalous edellyttää voimakkaita otteita sisäisen hallinnoinnin osalta. Jouni Leinosella on omat hyvät ja mittavat ansiot Korpilahden kunnan luotsaajana, mutta valitettavasti parin viimeisen vuoden piirtämät muistikuvat hämärtävät hänen ansioitaan. Virheitä tekivät niin luottamusmiehet kuin viranhaltijakin.

Tulevan kunnanjohtajan eräänä tärkeänä ominaisuutena tulen itse pitämään kiinnostusta kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Haja-asutusalueet on pyrittävä pitämään myös asuttuina ja palvelutaso sellaisena, ettei se karkoita nykyisiä eikä mahdollisesti uusiakaan asukkaita pois kunnasta. Kirkonkylän kehittäminen on toki näkyvää ja tuloksia tuottavaa, mutta minusta meillä haja-asutusalueella asuvilla on yhtälainen oikeus saada osamme kunnan kehittämiseen sijoitettavista määrärahoista ja viranhaltijoiden työpanoksesta.

PUTKILAHDESSA 3.3.2000
ANNE-MARIA PERTTULA

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
3/2000 maaliskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Eihän hevosen kanssa niin heikoille jäille pidä mennä että sinne ittesä puottaa sanoi ennen Kouhin Matti kun kuuli että hevosiaan jäihin olivat pudottaneet. Kävipä myöhemmin eräänä keväänä myös Matille että hevonen omassa rannassa putosi jäihin ja täytyi apua ruveta huutamaan. Naapurista eivät heti auttamaan kiirehtineet kun Matin sanonnan muistivat. Kaipa Mattikin puheensa muisti, rupes huutamaan: tulkaa edes maksua vastaan auttamaan. Ja naapurit meni Matin hevosen jäistä nostamaan eikä siinä maksua otettu. Eikä sen jälkeen enään Matti heikoille jäille menosta mitään puhunut.