www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden Kyläseura ry:n toimintakertomus 2004

Alkusanat
Putkilahden kyläseura ry on perustettu rekisteröimättömänä 1983 ja se on rekisteröitynyt yhdistysrekisteriin 1991. Sääntöjen mukaan kyläseuran tarkoituksena on toimia alueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi ja olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä. Kyläseuran toiminta on vuonna 2004 pyrkinyt toteuttamaan sääntöjen määrittämiä tarkoitusperiä taloudellisten resurssien puitteissa. Toiminta on hyvin pitkälti keskittynyt Koulupuisto-kiinteistön kehittämis- ja kunnostamistoimintoihin, joiden yhteyteen erilaisia tapahtumia on liitetty. Vuoden 2003 lopussa Keski-Suomen TE-keskukselta saatu hankerahoituspäätös mahdollisti kiinteistön toimintojen kehittämisen ja remontoinnin. Hankerahoitus on kaksivuotinen ajoittuen vuosille 2004-2005.

Erityisen merkittävää on toimintavuoden aikana tehty talkootyön määrä, johon lukuisa joukko kyläläisiä on osallistunut.

Hallinto
Johtokunnan kokoonpano: Anne-Maria Perttula (puheenjohtaja), Veikko Riikonen (varapuheenjohtaja), Niilo Huujärvi, Matti Ruth, Valto Koskinen (sihteeri), Timo Suominen ja Anna-Maija Nieminen. Toimintavuodelle valittiin ensimmäisen kerran varajäsenet, jotka olivat Riitta Hakanen ja Risto Mattila. Seuran taloudenhoitajana toimi johtokunnan ulkopuolella Marja Riikonen. Tilintarkastuksesta huolehtivat Tauno Rantalainen ja Marja Kuisma.

Vuoden 2004 aikana johtokunta kokoontui 11 kertaa.

Johtokunta voi valita toiminnan toteuttamista varten jaostoja. Toimintavuoden aikana toimi kaksi jaostoa: kylälehtijaosto ja Koulupuistojaosto. Kylälehtijaostossa ovat toimineet Anne-Maria Perttula, Valto Koskinen, Marja Riikonen, Anna-Maija Nieminen ja Esko Perttula. Edm. jäsenistä Anna-Maija Nieminen ei ennättänyt ennen poismuuttoa kylältä yhteenkään kokoukseen. Lehtijaos kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Koulupuistojaoksessa toimivat Anne-Maria Perttula, Timo Suominen, Marja Riikonen ja Heljä Taavitsainen. Jaoksen suurin tehtäväalue liittyi Koulupuiston kehittämishankkeen eteenpäinviemiseen toimintavuoden aikana. Kokouskertoja oli 7.

Toimintavuoden aikana yleisiä kokouksia pidettiin kaksi; kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa vieraili kunnanjohtaja Anssi Nykänen puolisonsa kanssa. Syyskokouksessa puolestaan vierailivat Metsähallituksesta Raimo Itkonen ja Panu Kuokkanen kertomassa Korospohjan alueen kehittämissuunnitelmista.

Kyläseuran edustukset
Toimintavuoden aikana kyläseura on lähettänyt edustajansa seuraaviin tilaisuuksiin:

 • Y4-projekti: yrityselämän elvyttäminen ja kehittäminen Korpilahdella, Alkio-opistolla 22.1.
 • Yrittäjyys ja hankkeistaminen: Vesuri ry:n ja ProAgria Keski-Suomen tilaisuus Osuuspankilla 3.2.
 • Satama Oy:n yhtiökokous 15.4. Korpilahden Osuuspankilla.
 • Laajakaista-verkon laajentaminen haja-asutusalueille: Korpilahden kunnassa 21.4.
 • Multian kylien edustajat vierailivat Koulupuistossa 22.5.
 • Turvallisuusilta: poliisiyhteistyö kunnan alueella kunnassa 26.5.
 • Saara Pynnösen hautajaiset 28.5.
 • Putkilahden nuorisoseuran 100-vuotisjuhla 29.5.
 • Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen muutokset 31.5. Luhangan kunnanvirastolla
 • Jyväskylän yliopistosäätiön valtuuskunnan vierailu 18.8. Putkilahdessa
 • Kärkisten alueen suunnittelukokous 6.9. Kärkisten motellilla
 • Opastekilpiä koskeva infotilaisuus 2.11. Jämsässä
Jäsenistö ja jäsenyydet
Yhdistyksen jäsenrekisteriin oli merkitty vuoden 2004 lopussa 77 aikuista jäsenmaksun suorittanutta jäsentä ja kolme alle 15-vuotiasta jäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli 10 euroa aikuisjäseniltä.

Putkilahden kyläseura kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin: Keski-Suomen kylät ry ja Suomen kylätoiminta ry. Lisäksi kyläseura omistaa neljä osaketta Korpilahden Satama Oy:stä. Putkilahden vesiosuuskuntaan kyläseuralla on yksi osuus.

Putkilahden kylälehti ja www.putkilahti.net
Putkilahden kylälehti on kyläseuran omistama julkaisu, jonka toimittamisesta vastaa kylälehtijaos itsenäisenä yksikkönä. Lehden päätoimittajana on toiminut Anne-Maria Perttula. Ilmoitustuloilla ja tilausmaksuilla lehti kustantaa paino- ja jakelukustannukset, mutta muu toiminta on pääasiassa hoidettu talkootyöperiaatteella.

Toimintavuoden aikana lehdellä oli palkattuna kesätoimittaja, Marjo-Riitta Saarinen, joka on lähtöisin Putkilahdesta ja asuu tällä hetkellä Jyväskylässä.

Lehti ilmestyi 12 kertaa vuoden aikana ja painosmäärä/kuukausi oli 300 kpl. Lehden tilaajia oli 230. Kerran vuodessa ilmestyy lehden välissä Putkilahti palvelee - liite, jonka ilmestymiskuukausi oli heinäkuu.

Kyläseuran tiedotuskanavana on toiminut jo muutaman vuoden ajan internet-sivu www.putkilahti.net, jossa esitellään kylän toimintaa ja palveluja. Kylälehdessä julkaistu materiaali on luettavissa myös Putkilahden kotisivulla. Näin kotisivulle on vuosien mittaan kerätty Putkilahden tapahtumista melkoinen tietopankki. Tietojen löytymistä helpottaa hakukone ( Haku näiltä sivuilta ).

Nettisivun tuottaa kyläseuralle Visiopaja Oy ja sen päivityksistä ovat vastanneet Valto Koskinen ja Risto Perttula.

Koulupuisto
Putkilahden entinen ala-aste, Koulupuisto, siirtyi kyläseuran omistukseen vuonna 2003. Kyläseura sai vuoden 2003 lopulla TE-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen kiinteistön kehittämiseksi ja kunnostamiseksi.

TE-keskuksen myöntämän rahoituksen turvin Koulupuiston eniten käytetty rakennus sai uuden katon ja ulkomaalauksen.

Varsinainen työ saatiin käyntiin vuoden 2004 alkupuolella. Mittavin korjauskohde oli kiinteistön katon ja ulkovuorauksen kunnostaminen. Koulupuiston kehittämishanketta on johtanut Koulupuistojaos, joka kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lisäksi hankkeella on nimettynä ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaikkien rahoittajien edustajat (TE-keskus Veli Koski, Korpilahden kunta Pirkko Jääskeläinen, Vesuri-ryhmä Tarja Nieminen). Putkilahden kyläseuran omaa rahoitusosuutta hankkeessa on kartutettu Koulupuiston vanhan irtaimiston myynnillä huutokauppatapahtumassa 19.6., osakekirjan myynnillä ja Saara Pynnösen adressivarojen tuotolla. Lisäksi mittava omarahoitusosuus on saatu aikaan talkootyöllä.

Kyläseuran rahavaroja kartutettiin myymällä huutokaupassa tarpeetonta irtaimistoa.

Monelle putkilahtelaiselle tutksi tullut kahden istuttava pulpetti etsii tässä uutta kotia.

Hankkeen puitteissa on lisäksi kunnostettu lämmitysjärjestelmää, hankittu uusia kalusteita ja astioita koulun käyttöön, järjestetty tapahtumia ja esittelytilaisuus (14.11). Esittelytilaisuuden yhteydessä julkaistiin Koulupuistosta oma esite. Hanke on työllistänyt yhden osa-aikaisen hanketyöntekijän, viisi putkilahtelaista nuorta kesätyöhön kahdeksi viikoksi ja lukuisan joukon talkooväkeä. Hanke jatkuu vielä vuoden 2005 aikana.

Koulupuisto-kiinteistössä on vuoden aikana ollut kävijöitä n. 1250 henkilöä. Vakituista toimintaa kiinteistössä ovat olleet kansalaisopiston jumpparyhmä, muksuklubi, kyläseuran kokoukset ja yksityisten vuokraukset harrasteille sekä juhlakäyttöön. Kyläseura päätti toimintavuoden alussa, ettei se peri vuokraa kylän omaan toimintaan suuntautuvilta järjestöiltä ja yhteisöiltä tilojen käytöstä mikäli käyttö on alle kolme tuntia.

Koulupuisto tarjoaa vuokra-asunnon kolmelle ruokakunnalle. Sinisen koulun puolella vaihtuivat vuoden aikana asukkaat kerran. Navettakatoksessa sijaitseva autokatos on vuokrattu venesuojaksi.

Kiinteistön isännöinnistä ja laskutuksista on vastannut Marja Riikonen, talonmiestehtävistä Heljä Taavitsainen, piha-alueen aurauksista ym. Oiva Rantanen.

Vuoden 2004 aikana hankkeen ulkopuoliset korjaustoiminnot kohdistuivat saunan katon kunnostamiseen, vesivahingon korjaamiseen öljysäiliön luona sekä kiertovesipumpun uusimiseen.

Kyläseura sai saariston ympäristöhoitoavustusta jätekatoksen rakentamista varten Koulupuistoon ja hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Katoksen urakoi Pertti Mäkelä.

Putkilahden Jazz&Blues 12.6.

Koulupuiston piha-alueella pidettiin kuudes peräkkäinen jazz&blues-tapahtuma, jonka tärkein organisaattori musiikin hankinnan osalta on Tapio Leino, kylän kesäasukas (kuvassa).

Kuva: Osmo Weijo

Lauantai-päivän tapahtumassa esiintyi seuraavat kokoonpanot: Jyväskylän puhallinorkesteri, BigBand Jytke solistinaan Krista Huikko ja Willie & Wolves. Yleisölle tarjottiin hyvän musiikin ohella ostettavaksi jazz-muistoksi Putkilahti-mukia ja jazz-paitaa. Paikalle oli saapunut arviolta 130 kuulijaa. Tapahtuma on yleisölle maksuton ja sitä ovat olleet tukemassa kunta sekä Korpilahden Osuuspankki. Tänä vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että tapahtuma pysyi päihteettömänä.

Muksuklubi
Kyläseuran järjestämä lasten ja nuorten kerho, Muksu-klubi kokoontui toimintavuoden aikana 18 kertaa. Kaikkiaan nuoria oli kerhon listoilla 18 ja keskimäärin kerhossa oli yhdeksän lasta. Kerho järjesti yhdessä kyläseuran kanssa laskiaistapahtuman helmikuussa. Lisäksi kerholaiset retkeilivät teatterissa ja elokuvissa. Kerhoissa askarreltiin, leivottiin, tehtiin luontoretkiä, harrastettiin liikuntaa, pelattiin erilaisia pelejä ja vietettiin pieniä juhlia. Samalla opeteltiin sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Kerhojen vetäjinä toimivat Anne-Maria Perttula, Heljä Taavitsainen, Väinö Salonen, Marja Riikonen, Riitta Hakanen, Päivi Mikkola ja 4H-yhdistyksestä Mira Lahtinen. Osa kerholaisista on liittynyt myös 4H-yhdistyksen jäseniksi.

Kerholaiset kartuttivat kerhovaroja arpajaisilla, laskiaistapahtuman tuotolla, 10 euron kerhomaksulla ja lannoitesäkkikeräyksellä.

Runeberg-ilta 11.7.
Heinäkuussa vietettiin Korpilahti-viikon päätöspäivänä runon ja laulun iltaa Koulupuistossa. Professori Teivas Oksalan aloitteesta syntynyt tapahtuma kokosi koulun juhlasalin täyteen runon ja laulun ystäviä. Tapahtuma oli osa J.L.Runebergin syntymän 200-vuotisjuhlatapahtumasarjaa.

Illassa esiintyivät juhlapuheen pitäneen Teivas Oksalan lisäksi laulutaiteilija, baritoni Taisto Polvi säestäjänään Päivi Hakanen. Runoesityksiä puolestaan iltaan toivat Anna-Liisa Ahvenainen, Anja Autioniemi, Aune Turunen ja Elina Perttula.

Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua iltaan laulamalla ennestään tuttuja sekä myös tuntemattomampia kotiseutulauluja. Väliajalla tarjottiin kahvit Runebergin torttujen kera. Yleisöä oli tapahtumaan saapunut 80 henkeä.

Kursseja ja koulutustoimintaa
Kyläseura on tarjonnut sekä toimihenkilöilleen että kylän asukkaille mahdollisuuksia kouluttautua itseään kiinnostavilla aihealueilla. Toimintavuoden aikana on osallistujia ollut seuraavilla kursseilla:

 • Hygieniapassikoulutus 13.-14.3. Koulupuistossa, joka toteutettiin yhteistyössä Pro Agria Keski-Suomen maaseutukeskuksen ja Maaseudun sivistysliiton kanssa. Kurssiin osallistui 20 henkilöä. Kouluttajana toimi Anna-Maija Nieminen, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja.
 • Syksyllä yksi henkilö osallistui hygieniaosaamistestiin Jämsän Juokslahdella.
 • Persoonat kylätoiminnassa seminaari 4.2. Jyväskylässä, koulutuksen järjestäjänä Keski-Suomen kylät ry.
 • Tunne vastuusi - koulutus 1.3. Jyväskylässä, järjestäjänä Keski-Suomen kylät ry.
Anna-Maija Niemisen johdolla Koulupuistossa suoritettiin hygieniapassikoulutus ja testi.

Kilvensalmi
Kilvensalmen rannalla sijaitseva, Paavo Weijon omistama LV-alue oli edelleen Putkilahden kyläseuran hallinnassa vuokrasopimuksella (vuokrasopimusaika 1994-2006).

Aluetta on kehitetty hankkeen puitteissa vuosina 1999-2000, jolloin paikoitusaluekäytössä oleva alue sai uuden pinnoitteen, salaojituksen ja jätekatoksen. Myös ranta-aluetta ruopattiin. Alue palvelee runsasta kesämökkiläisjoukkoa. Kilvensaaressa on kaksi vakinaisesti asuttua taloutta ja n. 25 vapaa-ajanasuntoa. Vapaa-ajanasutus on runsasta Maakuivasessa, Ruppasaaressa ja Selkäkuivasessa myös. Kilvensalmen LV-alue on vilkas läpikulku-, vedenotto- ja veneiden säilytyspaikka.

Kyläseura omistaa miltei kaiken irtaimen rakenteen alueella ja kunnostustöiden kattamiseksi kerätään paikkamaksua alueen käyttäjiltä. Autopaikkoja alueelle on merkitty 63. Etu-Varman tiehoitokunta hoitaa jätehuoltoon liittyvän laskutuksen tiemaksujen yhteydessä ja jäteastiat ovat tiehoitokunnan omaisuutta. Vesialuetta hallinnoi Ruotsulan-Kilvensalon hoitokunta, joka myöntää kalastusluvat alueelle.

Vuoden 2004 aikana kyläseura kunnosti parkkialuetta sorastamalla tasanteita ja hankkimalla lisää jäteastioita jätekatokseen.

Muut tapahtumat ja toiminta
Edellä mainittujen lisäksi kyläseuralla on ollut seuraavanlaista toimintaa:

Toukokuussa järjestettiin jäteyrittäjä Ari Sihvosen avustuksella metalliromun keräys ja samassa yhteydessä tyhjennettiin Koulupuiston vinttitila tarpeettomasta tavarasta.

Maisemanhoitohanke loppui ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen julkaisu: ”Putkilahden maisemanhoidon suunnitelma” toimitettiin kylän tiedoksi kevään aikana ja se on ostettavissa Virran puodilta.

Kyläraitin siivoustalkoot järjestettiin toukokuussa yhdessä nuorisoseuran ja Virran puodin kanssa.

Saariston ympäristöhoitotuen käytöstä pidettiin katselmus ja neuvottelutilaisuus 24.5., jossa olivat mukana Merja Tissari Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Liisa Horppila-Jämsä, Jukka Lappalainen Korpilahden kunnasta, Anne-Maria Perttula sekä Heljä Taavitsainen.

Kyläseura päätti osallistua veneväylän ruoppaushankkeeseen omalla rahoitusosuudella.

Kesällä osallistuivat Timo Suominen ja Anu Tarvainen vastapalveluksena Palvipäivillä yrittäjien palvilihan myyntiin. Vastapalvelus suoritettiin telttakatoksen lainasta jazz-tapahtumassa.

Heinäkuun lopulla järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus Koulupuistossa jätehuollon tulevista muutoksista. Tilaisuuden järjestelyt toteutettiin yhteistyössä maamiesseuran ja Maaseudun sivistysliiton kanssa.

Talkootyötä tehtiin Metko-messuilla 4.9. neljän naisen voimalla, josta työpalkkio tuloutui seuran kassaan.

Kylän uudelle vauvalle (Järviniemi-Haapasaari ) lahjoitettiin 100 euron starttiraha ja kylälle pysyvästi muuttaneita uusia asukkaita muistettiin tervetulokukkasin ja kyläkirjalla (Kuorikoski-Melin).

Kyläseura on jättänyt aloitteita seuraavissa asioissa vuonna 2004:

 • tiehallinnolle aloite nopeusrajoituksen laajentamiseksi, ohituskiellon ja nopeuden rajoittimien saamiseksi kyläraitille
 • uudistettu aloite kyläkaavoituksen tarkistamiseksi
 • Soneralle lista halukkaista talouksista laajakaistaverkon saamiseksi
 • Merenkulkuhallitukselle aloite aallokontekokieltomerkin saamiseksi Kilvensalmeen
Taloudellinen toiminta
Putkilahden kyläseuran talous on vakaalla pohjalla tällä hetkellä. Huolimatta siitä, että tilikauden tulos osoittaa alijäämää 692,45 euroa, on seura suoriutunut mittavista investoinneista ja toiminnan pyörittämisestä suunnitelmien mukaisesti ja pääsääntöisesti omilla varoillaan. Seuran rahavarat ovat olleet vuoden lopussa 7917,57 euroa jonka lisäksi seuralla on kiinteää omaisuutta sekä irtaimistoa hallussaan 28194,27 euron verran lopputaseessa. Huomioitava seikka vuoden 2004 onnistuneille investoinneille on edellisen vuoden mittava ylijäämä (8928,37 euroa), joka voitiin kokonaisuudessaan siirtää vuoden 2004 hankkeille.

Kyläseura on lainannut Korpilahden kunnalta vuoden alkupuolella hankerahoitusta vastaan 27 000 euroa, josta on vuoden lopussa lyhennetty 10 000 euroa. Muina rahoituslähteinä ovat toimineet jäsenmaksut, toimintatuotot, lahjoitukset ja avustukset. Koulupuistohankkeeseen saatiin vuonna 2004 rahoituspäätös 48 624 euron avustuksesta, josta tilitettiin seuralle 20 280 euroa. Hankkeen merkittävät omarahoitusosuudet saatiin koottua huutokaupan tuotosta, osakekirjojen myynnistä sekä Saara Pynnösen adressirahaston tuotosta unohtamatta mittavaa talkootyön osuutta.

Investointeja vuonna 2004 on tehty rakennuksiin ja laitteisiin 22464,79 euron edestä. Poistoja ei ole vielä käytetty.

Putkilahden kyläseura on saanut vuonna 2003 verovapautuksen tuloverojen maksamisesta viideksi vuodeksi. Korpilahden kunta vapautti seuran kiinteistöveron maksusta toimintavuodelle 2004. Kyläseura ei pyri toiminnallaan tuottamaan taloudellista voittoa, vaan periaate on käyttää saadut tulot kylän toimintojen kehittämiseen sääntöjen määräämissä puitteissa.

Kyläseuran tilejä on hoitanut rahastonhoitajana Marja Riikonen ja tilintarkastajina toimivat Tauno Rantalainen sekä Marja Kuisma. Varatilintarkastajina ovat Virpi Ruth ja Pekka Salonen.

Tarkempi selvitys seuran tileistä tilinpäätöksessä ja taseessa.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2005]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke