www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Uutta tilastotietoa Putkilahdesta

Tilastokeskus julkaisee parin vuoden välein “SuomiCD“:n. Näillä CD-levyillä on runsaasti tilastotietoa kylätasolla. “Kylä” tarkoittaa postinumeroaluetta, ts. Putkilahti on alue, jonka postinumero on 41870. Tuorein CD “SuomiCD 2006“ julkaistiin vuoden 2007 alussa. Ohessa on tältä CD-levyltä poimittua, Putkilahteen liittyvää tilastotietoa. Edellisen kerran Putkilahden tilastotietoja esiteltiin vuonna 2005 kylälehden touko- ja syyskuun numeroissa.

On huomattava, että Tilastokeskus ei pysty keräämään kaikkia tietoja kaikkina vuosina, jolloin iso osa tuoreimmankin CD:n tiedoista on jo muutaman vuoden vanhaa. Esimerkiksi uusimman CD:n väestötiedot ovat vuodelta 2005, talouksiin ja asumiseen liittyvät tiedot vuodelta 2004 ja työssäkäyntiin liittyvät tiedot vuodelta 2003.

Putkilahti on muuttovoittoaluetta
Putkilahden kylään on muuttanut enemmän asukkaita kuin kylästä on muutettu pois. Vuoden 2003 aikana Putkilahteen muutti kahdeksan henkilöä ja Putkilahdesta pois viisi henkilöä, jolloin muuttovoitto oli kolme henkilöä. Vuonna 2005 muuttovoitto oli viisi henkilöä, kun kylään muuttaneita oli 11 ja kylästä muuttaneita 6.

Tulomuuton myötä Putkilahden asukasluvun lasku on pysähtynyt. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on pysytelty 210 asukkaan lukemissa - vuoden 2005 lopussa asukasmäärä oli 211 ja keski-ikä 49,2 vuotta. Oheinen pylväskaavio kertoo asukasmäärän kehityksen .

Vuosikymmenten 1980/1990 vaihteessa Putkilahdessa oli hienoinen, muutaman naisen enemmistö. Pikkuhiljaa miehet ovat vallanneet alaa, vuoden 2005 lopulla Putkilahdessa asui 107 miespuolista henkilöä ja 104 naispuolista.

Putkilahden asukasluvun kehitys vuosina 1988 - 2005.

Putkilahtelaisista on alle 20-vuotiaita jatkuvasti noin viidesosa

Tässä on Putkilahden asukkaiden ikäpyramidi vuoden 2005 lopulla.

Riippumatta väestömäärän heilahteluista viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, alle 20-vuotiaiden määrä on pysynyt hämmästyttävän tasaisena. Heitä on jatkuvasti noin neljäkymmentä, eli 20 prosenttia.

Sen sijaan nuorten aikuisten (20-39-vuotiaat) osuus on pudonnut voimakkaasti. Heitä oli parhaimmillaan neljännes, nyt vain kymmenesosa. Merkittävänä syynä kaksikymppisten osalta on varmaankin vuonna 1994 voimaantullut uusi kotikuntalaki, joka antoi opiskelemaan lähtevälle oikeuden kirjautua opiskelupaikkakunnan asukkaaksi.

Koulutus ja työllisyys ovat kehittyneet oikeaan suuntaan
Putkilahtelaiset ovat entistä koulutetumpaa väkeä. Kun tutkinnon (ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto) suorittaneita oli vuonna 2001 48 prosenttia, on suhdeluku noussut 53 prosenttiin vuonna 2003.

Putkilahden yritystoiminta on monipuolistunut 2000-luvulla pikku hiljaa. Vuonna 2001 Putkilahdessa oli kolme maatalouden ulkopuolista yritystoimipaikkaa. Vuonna 2004 niiden lukumäärä oli viisi ja vuonna 2006 jo kahdeksan.

Työpaikkaomavaraisuuden kasvu 40 prosenttiin vaikuttaa myös keskimääräiseen työmatkan pituuteen, joka vuonna 2003 oli 28 kilometriä, kun vuonna 1999 se oli vielä 33 kilometriä.

Tuorein vuoden 2003 työvoimatilasto kertoo, että Putkilahden työvoimaan kuuluu 88 henkilöä. Heistä 49 on palkansaajia, 19 maatalousyrittäjiä, 10 muita yrittäjiä ja 10 työttömänä.

Putkilahden kylälehden jossain tulevassa numerossa on tarkoitus vertailla Putkilahden tilastolukuja naapurikylien Oittila ja Tammijärvi vastaaviin. Vertailtavina lukuina ovat silloin muun muassa talouksien keskimääräiset tulot, velat ja varallisuudet.

RISTO PERTTULA
LÄHDE: TILASTOKESKUKSEN SUOMICD 2006

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 3/maaliskuu 2007]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke