www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Putkilahden tilastovertailu

Kylälehden huhtikuun numerossa esiteltiin Putkilahden tuoreita tilastotietoja mm. väestön osalta. Tässä jutussa vertaillaan Putkilahden tilastolukuja naapurikylien Oittila ja Tammijärvi vastaaviin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keväällä 2010 julkaisemaan postinumeroalueittaiseen tietokantaan. Vaikka Jyväskylän kaupungilla on intohimoja niputtaa tilastomielessä yhteen kyliään – esim. Vespuolen kyliä – haluaa valtakunnallinen Tilastokeskus pitää kylät erillään postinumeroalueiden avulla. Allaolevissa tilastoissa mainittu vuosiluku tarkoittaa vuoden viimeistä päivää, siis esim. 2008 tarkoittaa 31.12.2008 vallinnutta tilannetta.

Putkilahti verrattuna muihin kyliin


Yllä olevan taulukon mukaan Putkilahdessa asuu muihin kyliin verrattuna koulutettua, väljästi asuvaa väkeä. Nuorten alle 2-kymppisten osuus kylänraitilla on kylistä korkein. Perheiden keskitulot kestävät vertailun. Naisetkin viihtyvät Putkilahdessa, vuoden 2008 lopulla Putkilahdessa asui tasan yhtä monta naista ja miestä, muilla kylillä oli selkeä miesenemmistö. Putkilahtiset ovat yrittäjähenkisiä, vuoden 2007 lopulla yrittäjien osuus työvoimasta oli kylistä suurin. Vastaavasti palkansaajien osuus oli pienin. Valitettavasti työttömyysprosentti oli kylien korkein. Työvoimaan kuuluvien osuus oli Putkilahdessa kylien matalin.

Kehitystrendejä ja huomioita kyliltä
Kun ylläesitettyjä lukuja verrataan Putkilahden kylälehdessä kahdesti aikaisemmin julkaistuihin vastaaviin( syyskuu 2005 ja huhtikuu 2007), nähdään joitain kehityssuuntia.

Oittilassa on asukasmäärä koko ajan hieman kasvanut ja asukkaiden keski-ikä laskenut. Tammijärvellä asukkaiden määrä on koko ajan hieman laskenut ja keski-ikä noussut. Putkilahden asukasmäärä on hienossa laskussa ja keski-ikäkin on taas kääntynyt laskuun.

Koulutettujen osuus on lisääntynyt kaikilla kylillä, eniten Putkilahdessa. Koulutettujen osuusprosenttiin lasketaan mukaan ne kylän 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Perheiden keskitulot ovat kasvaneet kaikilla kylillä. Putkilahdessa selkeästi nopeimmin. Oittilan maltillisempaa kasvua selittää korkea lähtötaso. Perheiden koko ja lapsiperheiden osuus ovat kaikilla kylillä kutakuinkin samat. Lapsiperheiksi lasketaan ne, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Tammijärven ja Oittilan työllisyystilanne on kohentunut koko ajan, työttömyysprosentti on laskenut tasaisesti. Putkilahden työttömyysprosentti sen sijaan on V-käyrän muotoinen, laskenut välillä ja nousi taas vuoden 2007 loppuun mennessä.

Yritystoimipaikkojen rakenne on samantyyppinen kaikilla kylillä, selkeästi eniten on maatalouteen liittyviä yrityksiä. Hyvänä kakkosena rakentamiseen liittyvät toimipaikat. Tammijärven yritystoimipaikkarakenne on selkeästi monipuolisin. Toimipaikkojen työllistämien henkilöiden määrää ei tilastoida.

Kuten edellä todettiin, Putkilahden työvoimasta on muita kyliä suurempi osa yrittäjiä. Samalla palkansaajien osuus on pienin ja työttömien suurin. Pystyisivätköhän Putkilahden yritykset työllistämään muita ihmisiä nykyistä enemmän? Samalla kohentuisivat nuo kaksi muuta lukua. Tiedän, että tämä on hyvin helppo kirjoittaa tähän, käytännön elämässä muiden työllistäminen on kokonaan toisen mittaluokan juttu.

RISTO PERTTULA

Lähde: Tilastokeskuksen postinumeroalueittainen tietokanta 2010

JK. Itseäni on aina ihmetyttänyt, että Tilastokeskus ei ole koskaan julkaissut kyläkohtaisia kesämökkiläisiin liittyviä lukuja. Kesämökkiläisluvut ovat kuntakohtaisia, joten esim. Vespuolella ei kostuta mitään Jyväskylä-tasoisista kesämökkiläistiedoista.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke